Kod szkolenia, przeznaczenie i czas trwania

Podstawy zarządzania projektami e-Learning. Szkolenia i kursy Moodle.

Podstawy zarządzania projektami e-Learning (MOODLE02). Każdy projekt, także projekty e-Learning, wymagają dobrego zarządzania. Dobre zarządzanie projektem, odpowiednie przygotowanie zawartości kursów (kontent) mogą zagwarantować wdrożenie szkoleń e-Learning. Celem tego szkolenia jest wprowadzenie do Zarządzania Projektami e-Learning oraz zwrócenie uwagi na te elementy, które wymagają szczególnej uwagi. Podczas tego szkolenia omawiamy najważniejsze tematy związane z zarządzaniem projektami e-Learning.


Szkolenia, kursy administracja Moodle. Projektowanie kursów Moodle

Przeznaczenie: Osoby, które chcą z powodzeniem wdrożyć zdalne nauczanie metodą e-Learning.

Czas trwania: 1 dzień.


Cel szkolenia

Po ukończeniu szkolenia uczestnik powinien:

 • Znać zasady prowadzenia projektów (wprowadzenie do zarządzania projektami).
 • Znać zasady prowadzenia projektów e-Learning.
 • Wymienić osoby, które powinny brać udział w projektach e-Learning, ich role oraz przypisane umiejętności.
 • Znać standardy, które obowiązują w prowadzeniu projektów e-Learning (Scrum, SCORM, model ADDIE).


Program szkolenia
 • Krótkie wprowadzenie do szkolenia.
 • Definicja e-Learning (oficjalnie oraz nieoficjalnie).
 • Przykład źle zaplanowanego projektu e-Learning (zalety, wady, konsekwencje, zagrożenia, co warto poprawić). Pokaz kursu, wykonanego na platformę e-Learning Moodle.
 • Wprowadzenie do zarządzania Projektami (Project Management):
  • Czym jest zarządzanie projektami w praktyce?
  • Podstawowe nazewnictwo związane z zarządzaniem projektami.
  • Ogólne etapy prowadzenia projektów, podstawowe informacje.
  • Podstawowe zasady prowadzenia projektu, zakończenia projektu sukcesem.
  • Wprowadzenie do metodyki SCRUM
 • Wprowadzenie do zarządzania projektami e-Learning:
  • Czym się różnią projekty e-Learning od zwykłych projektów?
  • Planowanie projektów e-Learning, tworzenie dobrego planu wdrożenia zdalnego nauczania metodą e-Learning.
 • Etapy projektów e-Learning:
  • Projektowanie kursu (Design).
  • Tworzenie kursów (Development).
  • Przeglądanie i poprawianie kursów (Review).
  • Wdrożenie kursów (Deploy).
 • Osoby związane z projektami e-Learning:
  • Role osób w projektach e-Learning oraz ich miejsce w projekcie.
  • Charakterystyka ról osób, które biorą udział w projektach e-Learning. Wymagane umiejętności osób, które biorą udział w projekcie.
 • Standardy w koncepcji e-Learning (wprowadzenie):
 • Standardy w platformach e-Learning i kontencie (np. SCORM, model ADDIE).
 • Podsumowanie szkolenia.


Materiały szkoleniowe

Słuchacze otrzymują materiały szkoleniowe w języku polskim, do których jest dołączona płyta DVD z dodatkowymi materiałami.