Kod szkolenia, przeznaczenie i czas trwania

Wprowadzenie do e-Learning. Szkolenia i kursy Moodle.

Wprowadzenie do nauczania metodą e-Learning (MOODLE01). Pierwsze z proponowanych przez nas szkoleń i kursów, którego głównym celem jest zapoznanie z podstawami nauczania metodą e-Learning. Podczas szkolenia zapoznajemy się z teorią i praktyką, która jest związana z projektami e-Learning.


Szkolenia, kursy administracja Moodle. Projektowanie kursów Moodle

Przeznaczenie: Osoby, które będą chcieli wdrożyć zdalne nauczanie metodą e-Learning.

Czas trwania: 1 dzień.


Cel szkolenia

Po ukończeniu szkolenia uczestnik powinien:

 • Znać zalety nauczania zdalnego metodą e-Learning.
 • Znać obowiązujące standardy w nauczaniu metodą e-Learning (np. SCORM).
 • Znać podstawy zarządzania projektami (Project Management) niezbędne w prowadzeniu projektów e-Learning.
 • Wymienić główne elementy składowe platform e-Learning oraz znać ich przykłady (np. Moodle).
 • Znać narzędzia wspomagające tworzenie zawartości kursów e-Learning (tzw. kontent).


Program szkolenia
 • Definicja zdalnego nauczania metodą e-Learning, zalety nauczania metodą e-Learning.
 • Obowiązujące standardy w zdalnym nauczaniu metoda e-Learning:
  • SCORM (Sharable Content Object Reference Model) - specyfikacja zapisu danych do kursów e-Learning.
  • ADDIE Model of Instructional Design - tworzenie lekcji do kursów e-Learning,
 • Podstawy zarządzania projektami (Project Management) w projektach e-Learning:
  • Wprowadzenie do zarządzania projektami.
  • Zarządzanie projektami e-Learning (omówienie etapów, punktów kontrolnych).
  • Projekt e-Leaning - jak zakończyć z sukcesem?
  • Jaki zespół ludzi jest niezbędny dla dobrego projektu e-Learning?
  • Zadania poszczególnych członków zespołu e-Leaning.
 • Główne elementy składowe platform e-Learning.
 • Przykłady platform e-Learning - porównanie wybranych platform.
 • Przegląd narzędzi wspomagających tworzenie zawartości kursów e-Learning (content).


Materiały szkoleniowe

Słuchacze otrzymują materiały szkoleniowe w języku polskim, do których jest dołączona płyta DVD z filmami demonstracyjnymi.