Kod szkolenia, przeznaczenie i czas trwania

Tworzenie kursów e-Learning w platformie Moodle. Standardowe narzędzia. Szkolenia i kursy Moodle.

Tworzenie kursów e-Learning w platformie Moodle. Standardowe narzędzia (MOODLE05). Platforma e-Learning Moodle oferuje narzędzia, dzięki którym można projektować proste i bardziej zaawansowane kursy. Podczas tego szkolenia zapoznajemy się z elementami kursów Moodle i projektujemy cały kurs, który zawiera główne elementy Moodle (strony, lekcje, książki, foldery) oraz pytania testowe (silnik Moodle).


Szkolenia, kursy administracja Moodle. Projektowanie kursów Moodle

Przeznaczenie:Osoby, które chcą nauczyć się tworzyć profesjonalne kursy w platformie Moodle.

Czas trwania: 1 dzień.


Cel szkolenia

Po ukończeniu szkolenia uczestnik powinien, między innymi:

 • Znać elementy wchodzące w skład kursów Moodle (np. strona, lekcja, książka, folder z zawartością).
 • Umieć utworzyć kurs za pomocą standardowych elementów wbudowanych w platformę.
 • Znać rodzaje pytań testowych w platformie Moodle.
 • Umieć tworzyć pulę pytań testowych, a następnie korzystać z tych pytań.


Program szkolenia
 • Wprowadzenie do szkolenia:
  • Uruchomienie platformy Moodle, jako Nauczyciel.
  • Przegląd kursu, który będziemy projektować podczas szkolenia.
  • Omówienie zadania, które mamy wykonać.
 • Etapy projektowania kontentu e-Learning:
  • Etapy tworzenia zawartości zdalnych kursów dla Moodle.
 • Przygotowanie do tworzenia e-zawartości (kontent):
  • Metodyka związana z tworzeniem zawartości kursów e-Learning (dla Moodle).
  • Standardy związane z tworzeniem instrukcji (lekcji) do szkolenia.
  • Jakie elementy warto dodać, aby szkolenie było w pełni mobilne, ciekawe i interaktywne.
  • Przegląd dostępnych materiałów do kursu (PDF, Word, teksty, pliki PowerPoint), planowanie ich wykorzystania (zgodnie z metodyką).
 • Tworzenie zawartości kursu e-Leaning w Moodle:
  • Tworzenie nowego kursu w Moodle.
  • Dodawanie elementu słownik (dictionary) do projektowanego kursu Moodle.
  • Dodawanie elementu strona (page) do projektowanego kursu Moodle.
  • Dodawanie elementu lekcja (lesson) do projektowanego kursu Moodle.
  • Dodawanie folderów z zawartością (folder), wraz z filmami i dodatkowymi plikami.
  • Tworzenie testów za pomocą wbudowanego silnika Moodle:
   • Rodzaje pytań testowych.
   • Definiowanie puli pytań doi testów.
   • Wykorzystywanie pytań w projektowanych kursach.
 • Modyfikacja utworzonych elementów:
  • Dodawanie łączy do zewnętrznych stron.
  • Dodawanie obrazków.
  • Dodawanie filmów w zaprojektowanych elementach (np. strona, lekcja).
 • Tworzenie kopii zapasowej zaprojektowanego kursu Moodle.
 • Podsumowanie szkolenia.

 • Materiały szkoleniowe

  Słuchacze otrzymują materiały szkoleniowe w języku polskim.