Kod szkolenia, przeznaczenie i czas trwania

Tworzenie profesjonalnych dokumentów Microsoft Word (szkolenie, kurs)

Tworzenie profesjonalnych dokumentów firmowych (MSWORD02). Dwudniowe szkolenie, podczas którego uczymy, jak tworzyć profesjonalne dokumenty w programie Microsoft Word (np. formularze obowiązujące w firmie). Uczestnicy szkolenia uzyskają praktyczną wiedzę, jak używać Microsoft Word do tworzenia profesjonalnych dokumentów firmowych.


Szkolenia i kursy Microsoft Excel - Warszawa, cała Polska

Przeznaczenie: Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą zdobyć wiedzę dotyczącą obsługi programu Microsoft Word. Wymagana jest przede wszystkim znajomość obsługi komputera, doświadczenie z innymi programami na poziomie podstawowym.

Czas trwania: 1 dzień.


Cel szkolenia

Zakładane efekty szkolenia:

 • Nabycie wiedzy o ogólnych możliwościach Microsoft Word.
 • Nabycie wiedzy, pozwalającej na rozpoczęcie pracy z programem, poznanie najważniejszych funkcji oraz zastosowanie ich.


Program szkolenia

Formatowanie dokumentów:

 • Podstawowe sposoby formatowania treści dokumentów (narzędzia na paskach narzędziowych).
 • Zaawansowane sposoby formatowania treści dokumentów (np. zastosowanie tabulatorów).
 • Efektywne korzystanie ze stylów, tworzenie własnych stylów.
 • Przykłady zastosowania stylów.

Tworzenie tabel, praca z tabelami:

 • Dodawanie tabel, formatowanie tabeli, zagnieżdżanie.

Elementy graficzne w dokumencie Microsoft Word:

 • Dodawanie elementów graficznych (obrazy, grafika, SmartArt, ClipArt).
 • Dodawanie podpisów do elementów graficznych (podpisy pod grafiką).
 • Formatowanie elementów graficznych.
 • Tworzenie spisu ilustracji w dokumencie.

Odwołania w dokumentach:

 • Tworzenie przypisów dolnych oraz przypisów końcowych.
 • Tworzenie spisu treści.

Narzędzia językowe programu Microsoft Word:

 • Sprawdzanie pisowni w dokumencie.
 • Wyszukiwanie fragmentu tekstu w dokumencie (np. słowa, frazy).
 • Zamiana fragmentu tekstu w dokumencie na inny.


Materiały szkoleniowe

Słuchacze otrzymują materiały szkoleniowe w języku polskim oraz odpowiednie świadectwo uczestnictwa w szkoleniu.