Kod szkolenia, przeznaczenie i czas trwania

Tworzenie aplikacji w Microsoft Access - szkolenie

Tworzenie aplikacji za pomocą programu Microsoft Access (MSACC02). Szkolenie przeznaczone dla osób, które chcą nauczyć się tworzenia aplikacji za pomocą Microsoft Access (tworzymy prosty system CRM). Podczas szkolenia zapoznajemy się z podstawowymi informacjami na temat baz danych, zbieramy wymagania dotyczące aplikacji CRM, a następnie projektujemy ją. Zalecana jest znajomość podstaw Access.


Szkolenia, kursy Microsoft Access Warszawa

Przeznaczenie: Osoby, które chcą poznać program Microsoft Access, a także tworzyć aplikacje i bazy danych w tym programie.

Czas trwania: 2 dni.


Cel szkolenia

Po ukończeniu szkolenia uczestnik powinien:

 • Znać podstawy zarządzania projektami w projektach tworzenia aplikacji Access.
 • Znać podstawy systemów CRM (główne elementy aplikacji CRM).
 • Znać podstawy procesu zbierania wymagań przez potencjalnych użytkowników systemu.
 • Umieć zaprojektować prosty CRM w Microsoft Access.


Program szkolenia

Wprowadzenie do szkolenia:

 • funkcjonalność projektowanej aplikacji (przegląd zaprojektowanej aplikacji).
 • przegląd etapów projektowania aplikacji (etapy w zarządzaniu projektami).

Wprowadzenie do programu Microsoft Access

 • zastosowania i możliwości programu MS Access.
 • interfejs programu Microsoft Access, Wstążka (omówienie grup poleceń).
 • podstawowe widoki w systemie Access.
 • elementy aplikacji Access: formularze, tabele, kwerendy, raporty.

Podstawy biznesowe projektowania aplikacji:

 • wprowadzenie do zarządzania projektami (Project Management).
 • wprowadzenie do zbierania wymagań od użytkowników (Requirement Management).
 • etapy tworzenia baz danych i aplikacji Microsoft Access.

Projektowanie aplikacji wspomagającej zarządzanie Klientami (mini CRM):

 • tworzenie i projektowanie tabel w Access.
 • tworzenie relacji (połączeń) w Access.
 • tworzenie i projektowanie widoków w Access.
 • tworzenie i projektowanie kwerend (zapytań) w celu wyświetlania danych.
 • tworzenie i projektowanie formularzy.
 • nadawanie dostępu użytkowanikom systemu.

Testowanie aplikacji Access:

 • wpisywanie danych do systemu.
 • analiza danych na ekranie: proste i złożone sortowanie i filtrowanie (tabele, widoki).


Materiały szkoleniowe

Słuchacze otrzymują materiały szkoleniowe w języku polskim, do których jest dołączona płyta DVD z filmami demonstracyjnymi.