Kod szkolenia, przeznaczenie i czas trwania

Wizualizacja danych w programie Microsoft Excel, szkolenie, kurs

Wizualizacja danych w programie Microsoft Excel (MSEX05). Jednodniowe szkolenie poświęcone przede wszystkim umiejętnościom związanych z zastosowaniem standardowych wykresów programu Microsoft Excel. Podczas szkolenia słuchacze zdobywają wiedzę, która pozwoli w efektywny oraz odpowiedni sposób przedstawić wyniki obliczeń w arkuszach kalkulacyjnych. Podczas ćwiczeń tworzymy proste i zaawansowane wykresy, które obrazują różnorodne dane biznesowe.


Szkolenia i kursy Microsoft Excel - Warszawa, cała Polska

Przeznaczenie: Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą zdobyć wiedzę pozwalającą na umiejętne wykorzystanie dostępnych w programie Microsoft Excel wykresów do wizualizacji danych biznesowych.

Czas trwania: 1 dzień.


Cel szkolenia

Po ukończeniu szkolenia uczestnik powinien, między innymi:

 • Znać typy najważniejsze i najbardziej przydatne typy wykresów.
 • Znać obszary zastosowania najważniejszych typów wykresów w programie Excel.
 • Wiedzieć, kiedy i jaki wykres nalezy zastosować.
 • Umieć tworzyć proste i zaawansowane (wiele danych) wykresy.


Program szkolenia
 • Wprowadzenie do wizualizacji danych biznesowych - przykłady i najlepsze praktyki.
 • Jaki jest cel wizualizacji danych w arkuszach Microsoft Excel?
 • Rodzaje wykresów oraz ich zastosowanie (różne przykłady).
 • Wizualizacja danych biznesowych vs. typy wykresów.
 • Sposoby tworzenia wykresów w programie Microsoft Excel.
 • Wykresy bazujące na danych w różnych arkuszach kalkulacyjnych.
 • Wykres domyślny oraz modyfikacja wykresu domyślnego.
 • Wykresy przestawne (bazujące na tabelach przestawnych).


Materiały szkoleniowe

Słuchacze otrzymują materiały szkoleniowe w języku polskim oraz odpowiednie świadectwo uczestnictwa w szkoleniu.