Kod szkolenia, przeznaczenie i czas trwania

Analiza danych biznesowych za pomocą tabel przestawnych w Microsoft Excel, szkolenie, kurs

Analiza danych biznesowych za pomocą tabel przestawnych w Microsoft Excel (MSEX06). Szkolenie, którego głównym celem jest zapoznanie słuchaczy z możliwościami tworzenia raportów biznesowych za pomocą tabel przestawnych (Pivot Table). Podczas szkolenia uczymy się, w jaki sposób tworzyć i modyfikować tabele przestawne oraz w jaki sposób wykorzystywać mozliwości tabel przestawnych.


Szkolenia i kursy Microsoft Excel - Warszawa, cała Polska

Przeznaczenie: Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą zdobyć wiedzę dotyczącą zastosowania tabel przestawnych w analizie danych biznesowych.

Czas trwania: 1 dzień.


Cel szkolenia

Po ukończeniu szkolenia uczestnik powinien, między innymi:

 • Znać możliwości i zastosowania tabel przestawnych w arkuszach Microsoft Excel.
 • Umieć analizować dane biznesowe za pomocą tabel przestawnych Microsoft Excel.
 • Umieć graficznie przedstawić raporty tabel przestawnych za pomocą wykresów zwykłych i wykresów przestawnych.


Program szkolenia

Prawidłowe przygotowanie danych:

  • Prawidłowa postać tabeli źródłowej dla tabeli przestawnej (wiersz tytułowy, brak podsumowań, takie same dane w każdej kolumnie).
  • Łączenie danych na różnych arkuszach za pomocą funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO, obliczanie nowych wartości pól za pomocą funkcji w tabeli źródłowej.
  • Nazywanie zakresów źródłowych do tabel przestawnych, nazwy dynamiczne (dopasowujące się do danych w arkuszach).
  • Źródła danych - systemy ERP, dane tekstowe. Importowanie danych do programu Excel (kreator).
  • Czyszczenie danych pochodzących z importu (np. usuwanie niepotrzebnych pozycji (np. komórek zawierających puste wiersze).
  • Sposoby metody zamiany danych tekstowych na ich postać numeryczną (data i czas, przy pomocy funkcji tekstowych).

Zarządzanie tabelami przestawnymi:

  • Wprowadzenie do teorii tabel przestawnych.
  • Podstawowe opcje tabel: tworzenie tabel, elementy tabeli przestawnej, nawigacja.
  • Grupowanie danych w tabeli (teksty, daty, liczby), wielokrotne pola w obszarze danych, nagłówka wiersza i kolumny.
  • Sortowanie i filtrowanie danych w tabelach przestawnych, schodzenie do szczegółów, zmiana funkcji w obszarze danych (Suma, Średnia, Licznik).
  • Różne sposoby wyświetlania danych: % kolumny, % wiersza, suma bieżąca, % różnicy.
  • Obliczenia wewnątrz tabeli przestawnej, zastosowanie pól obliczeniowych.
  • Wykresy przestawne, różnice w stosunku do wykresów opartych o tradycyjne tabele, zmiana tabeli przestawnej za pomocą pól wykresu przestawnego.
  • Formatowanie tabel przestawnych, zamiana tabel przestawnych na tabele standardowe.

Konsolidacja danych:

  • Na czym polega konsolidacja?
  • Sposoby konsolidowania danych, pochodzących z różnych źródeł.
  • Przygotowanie danych skonsolidowanych dla tabeli przestawnej.
  • Zastosowanie tabel przestawnych do pokazywania danych skonsolidowanych.


Materiały szkoleniowe

Słuchacze otrzymują materiały szkoleniowe w języku polskim oraz odpowiednie świadectwo uczestnictwa w szkoleniu.