Kod szkolenia, przeznaczenie i czas trwania

Zastosowanie MS Query oraz języka SQL w arkuszach programu Excel, szkolenie, kurs

Zastosowanie MS Query oraz języka SQL w arkuszach programu Excel (MSEX09). Szkolenie, którego głównym celem jest zdobycie wiedzy, która pozwoli na ściąganie danych z relacyjnych źródeł, na przykład serwera baz danych SQL Server, Oracle. Podczas szkolenia dane biznesowe "zaciągamy" do plików MS Excel, a następnie analizujemy je.


Szkolenia i kursy Microsoft Excel - Warszawa, cała Polska

Przeznaczenie: Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które opracowują analizy biznesowe, analitycy biznesowi.

Czas trwania: 2 dni.


Cel szkolenia

Po ukończeniu szkolenia uczestnik powinien:

 • Znać budowę przykładowej relacyjnej bazy danych (np. Oracle Express, MS SQL Express) - korzystamy z przykładowego systemu, np. aplikacji sklepu internetowego.
 • Znać podstawy języka SQL (Structured Query Language), umieć zastosować podstawowe polecenia przeszukujące dane biznesowe.
 • Znać zastosowanie programu Microsoft Query (przeszukiwanie danych biznesowych, znajdujących się w zewnętrznych systemach).
 • Umieć analizować dane biznesowe za pomocą standardowych narzędzi programu Excel (między innymi: tabele przestawne).


Program szkolenia

Wprowadzenie do systemów pracujących na podstawie baz relacyjnych:

 • Zasada działania aplikacji Web (np. sklepu internetowego) lub Zasada działania systemu CRM (bazy danych).
 • Sposób przechowywania danych - baza danych. Schematy baz danych.
 • Definicja relacyjnej bazy danych, przykłady baz danych.

Wprowadzenie do języka SQL (konkretne przyklady tworzenia zapytań):

 • Proste zapytania – konstrukcja SELECT.
 • Funkcje i operatory.
 • Wybieranie wierszy – klauzula WHERE.
 • Porządkowanie danych – klauzula ORDER BY.
 • Łączenie wielu tabel.
 • Grupowanie wierszy.
 • Funkcje agregujące.
 • Wybieranie grup wierszy – klauzula HAVING.
 • Podzapytania.

Połączenia z zewnętrzną bazą danych (dane do obróbki):

 • Tworzenie połączeń systemowych z relacyjną bazą danych.
 • Udostępnianie połączeń innym użytkownikom (współdzielenie połączeń).
 • Wprowadzenie do języka zapytań SQL (Structured Query Language).
 • MS Query jako podstawowe narzędzie do tworzenia zapytań (kwerend) do relacyjnej bazy danych.

Główne (podstawowe) narzędzia analizy danych biznesowych:

 • Zaawansowane sortowanie danych biznesowych.
 • Filtrowanie danych biznesowych (zaawansowane).
 • Zastosowanie funkcji do analizy bazy danych (funkcje DB.SUMA, DB.ILE.REKORDÓW, inne).
 • Narzędzie sum częściowych.

Zaawansowane narzędzia analizy danych biznesowych (tabele przestawne):

 • Tworzenie tabel przestawnych.
 • Zmiana nazwy wyświetlanego pola (brak możliwości sortowania).
 • Sortowanie elementów pól tabel przestawnych.
 • Modyfikowanie ustawień tabeli przestawnej.
 • Formatowanie danych w wybranych polach.
 • Ukrywanie sum częściowych dla wybranych pól.
 • Możliwość ukrywania szczegółów w tworzonej tabeli przestawnej.
 • Grupowanie danych w tabeli przestawnej (zależne od danych źródłowych).
 • Sposoby przedstawiania danych w tabeli przestawnej (% wartości, SUMA, ŚREDNIA).
 • Porównanie danych miesięcznych (analiza wzrostu, spadku).
 • Tworzenie własnych pól obliczeniowych w tabeli przestawnej.
 • Możliwości związane z formatowaniem warunkowym.

Wizualizacja danych (wykresy):

 • Tworzenie wykresów przestawnych.
 • Tworzenie standardowego wykresu na bazie tabeli przestawnej.
 • Tworzenie zaawansowanych wykresów, np. uwzględniających różnorodność danych.

Wprowadzenie do makropoleceń:

 • Przykłady makropoleceń.

Podsumowanie szkolenia


Materiały szkoleniowe

Słuchacze otrzymują materiały szkoleniowe w języku polskim oraz odpowiednie świadectwo uczestnictwa w szkoleniu.