Kod szkolenia, przeznaczenie i czas trwania

Praca z programem Microsoft PowerPoint - kurs podstawowy, kurs, szkolenie

Praca z programem Microsoft PowerPoint - kurs podstawowy (MSPPT02). Uczestnicy szkolenia uzyskają praktyczną wiedzę, w jaki sposób można skorzystać z programu Microsoft PowerPoint i i przy jego pomocy tworzyć proste i funkcjonalne prezentacje.


Szkolenia i kursy Microsoft Excel - Warszawa, cała Polska

Przeznaczenie: Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą zdobyć wiedzę dotyczącą obsługi programu Microsoft PowerPoint.

Czas trwania: 1 dzień.


Cel szkolenia

Po ukończeniu szkolenia uczestnik powinien:

 • Znać najważniejsze możliwości programu Microsoft PowerPoint.
 • Znać najważniejsze funkcje oraz zastosować je do tworzenia prezentacji.


Program szkolenia

Pierwsze kroki w PowerPoint:

 • Czym jest PowerPoint? Zastosowania programu.
 • Omówienie okna programu.
 • Otwieranie prezentacji, przeglądanie prezentacji, poruszanie się po gotowej prezentacji.
 • Elementy gotowej prezentacji, układy slajdów.
 • Sposoby tworzenia nowej prezentacji (szablon, konspekt).
 • Zapisywanie pliku prezentacji.

Praca z tekstem w slajdach prezentacji:

 • Wprowadzanie i edycja tekstu.
 • Dodawanie i modyfikowanie pól tekstowych.
 • Sprawdzanie pisowni i dobór wyrazów.
 • Zmiana właściwości tekstu.

Zaawansowane aspekty formatowania slajdów:

 • Definiowanie wzorca slajdów (dodawanie tła firmowego).
 • Zmiana układu, kolejności i wyglądu slajdów w prezentacji:
  • Zmiana układu slajdu.
  • Zmiana kolejności slajdów w prezentacji.
  • Użycie gotowego motywu prezentacji.
  • Definiowanie tła prezentacji, zmiana tła.
  • Dodawanie numerów do slajdów w prezentacji.

Dodawanie tabel, wykresów i diagramów:

 • Dodawanie i formatowanie tabeli.
 • Wstawianie i aktualizowanie arkusza kalkulacyjnego.
 • Wstawianie i formatowanie wykresu.
 • Wstawianie i formatowanie schematu.

Elementy graficzne w prezentacjach:

 • Obiekty Clipart.
 • Wstawianie i modyfikowanie obrazów.
 • Tworzenie i modyfikowanie kształtów.

Efekty animacji w prezentacjach PowerPoint:

 • Animowanie tekstu i obiektów na slajdach
 • Tworzenie efektów przejścia
 • Dodawanie, odtwarzanie i modyfikowanie plików dźwiękowych

Przygotowanie materiałów dla słuchaczy:

 • Drukowanie prezentacji.
 • Drukowanie materiałów informacyjnych.
 • Definiowanie wzorca materiałów informacyjnych.

Przygotowanie do prezentacji:

 • Dobra prezentacja - co powinniśmy wiedzieć?
 • Dobry Prezenter - co powinniśmy wiedzieć?
 • Różne grupy odbiorców prezentacji.
 • Przygotowanie do prezentacji (pokaz slajdów, próba tempa prezentacji).


Materiały szkoleniowe

Słuchacze otrzymują materiały szkoleniowe w języku polskim oraz odpowiednie świadectwo uczestnictwa w szkoleniu.