Kod szkolenia, przeznaczenie i czas trwania

Zastosowania Power BI. Analiza danych biznesowych za pomocą PowerPivot, raportowanie w PowerView i PowerMap, szkolenie, kurs

Zastosowania Power BI. Analiza danych biznesowych za pomocą PowerPivot, raportowanie w PowerView i PowerMap (MSEX10). Szkolenie przeznaczone dla osób, których zadaniem jest analiza danych biznesowych oraz wizualizacja tych danych za pomocą narzędzi firmy Microsoft: PowerQuery, PowerView, PowerMap.


Szkolenia i kursy Microsoft Excel - Warszawa, cała Polska

Przeznaczenie: Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które opracowują analizy biznesowe, analitycy biznesowi.

Czas trwania: 2 dni.


Cel szkolenia

Po ukończeniu szkolenia uczestnik powinien, między innymi:

 • Znać przykładowe zastosowania narzędzi Microsoft PowerBI.
 • Umieć tworzyć analizy na podstawie rozproszonego zbioru danych.
 • Umieć tworzyć atrakcyjnie wizualnie i profesjonalne raporty oraz modyfikować je.


Program szkolenia

Wprowadzenie do szkolenia:

 • Korzyści ze stosowania analizy wielowymiarowej i dodatków Microsoft PowerBI.
 • Na czym polega analiza PowerBI? Koncepcja zastosowania dodatków Microsoft PowerBI (przegląd tworzonego przykładu):
  • PowerPivot – definicja, zastosowania i koncepcja.
  • PowerQuery - definicja, zastosowania i koncepcja.
  • PowerView - definicja, zastosowania i koncepcja.
 • Terminologia Microsoft PowerPivot oraz terminologia analizy wielowymiarowej.
 • Wprowadzenie do systemów pracujących na podstawie baz relacyjnych:

  • Zasada działania aplikacji Web (np. sklepu internetowego) lub Zasada działania systemu CRM (bazy danych).
  • Sposób przechowywania danych - baza danych. Schematy baz danych.
  • Definicja relacyjnej bazy danych, przykłady baz danych.

  Tworzenie modelu (modeli) danych do analizy:

  • Importowanie danych, pochodzących z różnych źródeł (pliki Excel, pliki TXT, relacyjne źródła danych).
  • Uzyskiwanie danych za pomocą PowerQuery (import, transformacja danych, dane tekstowe, źródła WWW).
  • Definiowanie relacji pomiędzy źródłami.

  Doskonalenie modeli z użyciem języka DAX (Data Analysis eXpressions language):

  • Wprowadzenie do języka DAX, podstawowe zasady korzystania.
  • Składnia języka DAX.
  • Tworzenie kolumn obliczeniowych.
  • Tworzenie pól obliczeniowych.
  • Tworzenie kluczowych wskaźników wydajności (KPI).

  Tworzenie raportów na podstawie modeli PowerPivot:

  • Tabele i wykresy przestawne (standardowa tabela, tabela PowerPivot, fragmentatory tabel przestawnych).
  • Pobieranie danych z modelu PowerPivot.
  • Arkusze Power View (tabele, wykresy oraz mapy).

  Podsumowanie szkolenia


  Materiały szkoleniowe

  Słuchacze otrzymują materiały szkoleniowe w języku polskim oraz odpowiednie świadectwo uczestnictwa w szkoleniu.