Kod szkolenia, przeznaczenie i czas trwania

Modelowanie i optymalizacja problemów decyzyjnych przy pomocy Microsoft Excel, szkolenie, kurs

Modelowanie i optymalizacja problemów decyzyjnych przy pomocy Microsoft Excel (MSEX11). Szkolenie dla analityków oraz osób, które na co dzień podejmują ważne decyzje biznesowe w oparciu o różnorodne dane biznesowe. Podczas szkolenia / konsultacji zapoznajemy się z podstawami modelowania i optymalizacji problemów decyzyjnych, niezbędnymi równaniami i metodami oraz przykładowymi narzędziami (np. Microsoft Solver, dodatkowe narzędzia – np. OpenSolver, które zwiększa możliwości standardowego Excela).


Szkolenia i kursy Microsoft Excel - Warszawa, cała Polska

Przeznaczenie: Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które opracowują analizy biznesowe, analityków biznesowych, Managerów oraz dla wszystkich zainteresowanych.

Czas trwania: 2 dni.


Cel szkolenia

Po ukończeniu szkolenia uczestnik powinien:

 • Znać podstawy teoretyczne modelowania i optymalizacji procesów decyzyjnych.
 • Znać podstawy teoretyczne kalkulacji kosztów i cen.
 • Znać terminy związane z optymalizacją procesów decyzyjnych.
 • Znać podstawowe narzędzia związane z ww. tematyką (Solver, OpenSolver, SolverStudio).


Program szkolenia

Wprowadzenie do szkolenia:

 • Dlaczego jest potrzeba modelowania i optymalizacji procesów decyzyjnych?
 • Omówienie przykładowych sytuacji biznesowych (przykłady i ćwiczenia na szkolenie).

Podstawy teoretyczne modelowania i optymalizacji problemów decyzyjnych:

 • Ogólny przegląd modelowania procesów decyzyjnych.
 • Wprowadzenie do optymalizacji procesów decyzyjnych.

Modelowanie procesu decyzyjnego w Microsoft Excel


Przykłady przydatnych funkcji Microsoft Excel oraz przykłady zastosowania, między innymi:

 • JEŻELI – funkcja warunkowa, pozwala na alternatywne sposoby przeliczania formuł obliczeniowych MS Excel.
 • SUMA.JEŻELI – sumowanie wartości z zakresu spełniającego kryteria.
 • Inne funkcje, na przykład: INDEKS, MAX.K, TRANSPONUJ.

Analiza poszukiwania wyniku (ang. Goal-seeking):

 • Na czym polega oraz jakie są jej zastosowania?
 • Szukanie minimalnego wskaźnika (np. narzutu na cenę zakupu składnika).
 • Szukanie wskaźnika wzrostu sprzedaży, który zagwarantuje odpowiedni poziom wzrostu zysku (tzw. dźwignia operacyjna).
 • Szukanie maksymalnych wskaźników wzrostu kosztów, gwarantujących planowany zysk.
 • Narzędzie Microsoft Excel – Szukaj wyniku.

Narzędzie Microsoft Excel – Solver:

 • Aktywacja dodatku Microsoft Solver.
 • Zasada działania dodatku Solver (na prostym przykładzie).

Analiza typu „what-if” za pomocą Menedżera Scenariuszy:

 • Przykłady zastosowania Solvera i Menedżera Scenariuszy.
 • Szukanie wskaźnika wzrostu sprzedaży, który zagwarantuje odpowiedni poziom wzrostu zysku
 • Analiza wrażliwości zysku za pomocą programu Microsoft Excel.

Dodatek zewnętrzny OpenSolver (większe możliwości niż Solver):

 • Pobieranie OpenSolver oraz jego instalacja.
 • Przegląd możliwości narzędzia OpenSolver i zastosowania.

Dodatek zewnętrzny SolverStudio:

 • Pobieranie Solver Studio oraz jego instalacja.
 • Przegląd możliwości dodatku OpenSolver i zastosowania.
 • Matematyczne metody stosowane do optymalizacji procesów decyzyjnych.
 • Podstawy projektowania / programowania modelu procesu decyzyjnego w języku PuLP (do wyboru).

Dodatkowe tematy poruszane podczas szkolenia


Analiza typu „what-if” – zastosowania tzw. funkcji tablicowych:

 • Tworzenie wykresów obrazujących wykorzystane metody analizy (np. dźwignia operacyjna, analiza progu rentowności produkcji jednorodnej, analiza wrażliwości zysku, analiza promocyjnej akcji wysyłkowej, próg rentowności i wrażliwość zysku.
 • Wpływ stopnia wykorzystania zdolności produkcyjnych na zysk.

Szacowanie kosztów w modelu rachunku kosztów zmiennych:

 • Metoda punktów skrajnych.
 • Metoda graficzna.
 • Metoda regresji liniowej.

Analiza i dobór miernika produkcji (wpływ na szacowanie kosztów):

 • Analiza mierników produkcji wpływających na koszty.
 • Automatyczny dobór miernika produkcji.
 • Dobór miernika produkcji – Menedżer Scenariuszy.
 • Automatyczny dobór miernika produkcji dla różnych kosztów rodzajowych.

Metoda wielokrotnej regresji liniowej:

 • Szacowanie wartości środka trwałego.
 • Szacowanie kosztów utrzymania środka trwałego (z jednoczesnym wpływem kilku mierników).

Podsumowanie szkolenia


Materiały szkoleniowe

Słuchacze otrzymują materiały szkoleniowe w języku polskim oraz odpowiednie świadectwo uczestnictwa w szkoleniu.