Kod szkolenia, przeznaczenie i czas trwania

Praca z Microsoft Word. Tworzenie i edycja formularzy firmowych

Praca z Microsoft Word. Tworzenie i edycja formularzy firmowych (MSWORD03). Celem tego szkolenia jest nauka tworzenia profesjonalnych dokumentów i formularzy, które będą obowiązywać w firmie. Uczestnicy szkolenia uzyskają praktyczną wiedzę, w jaki sposób można skorzystać ze średniozaawansowanych funkcji programu Microsoft Word (tworzenie i edycja formularzy, tworzenie profesjonalnych zaawansowanych dokumentów).


Szkolenia i kursy Microsoft Excel - Warszawa, cała Polska

Przeznaczenie: Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą rozszerzyć wiedzę dotyczącą obsługi programu Microsoft Word.

Czas trwania: 1 dzień.


Cel szkolenia

Po ukończeniu szkolenia uczestnik powinien:

 • Znać średniozaawansowane możliwości programu Microsoft Word.
 • Umieć tworzyć profesjonalne dokumenty firmowe i na ich podstawie tworzyć formularze firmowe.
 • Znać mechanizm działania korespondencji seryjnej i zastosować go w praktyce.


Program szkolenia

Przypomnienie najważniejszych tematów:

 • Formatowanie dokumentów.
 • Tworzenie zaawansowanych tabel w programie Word.
 • Odwołania w dokumentach.

Tworzenie formularzy w programie Microsoft Word:

 • Tworzenie nowego formularza, dodawanie pól do formularza.
 • Zabezpieczanie formularza.
 • Wypełnianie danych w formularzu.
 • Drukowanie formularza.

Korespondencja seryjna w programie Microsoft Word.

 • Definiowanie dokumentu głównego.
 • Łączenie z bazą danych, wybieranie rekordów.
 • Dodawanie pól korespondencji seryjnej do dokumentu głównego.
 • Wyświetlanie podglądu scalonych dokumentów i przeprowadzanie scalania.


Materiały szkoleniowe

Słuchacze otrzymują materiały szkoleniowe w języku polskim oraz odpowiednie świadectwo uczestnictwa w szkoleniu.