Kod szkolenia, przeznaczenie i czas trwania

Podstawy Microsoft Access - szkolenie

Podstawy programu Microsoft Access (MSACC01) to podstawowe szkolenie, podczas którego słuchacze zapoznają się z podstawami programu Access (np. interfejs użytkownika, widoki w systemie) oraz oglądają elementy składowe przykładowej aplikacji Access (np. elementy baz danych).


Szkolenia, kursy Microsoft Access Warszawa

Przeznaczenie: Osoby, które chcą poznać program Microsoft Access, aplikacje i bazy danych napisane w tym systemie.

Czas trwania: 1 dzień.


Cel szkolenia

Po ukończeniu szkolenia uczestnik powinien:

 • Znać zastosowania programu Microsoft Access.
 • Znać interfejs programu Microsoft Access i poruszać się po widokach Access.
 • Umieć tworzyć nowe bazy danych na podstawie szablonu.
 • Umieć poruszać się po aplikacji Access (widoki, elementy aplikacji, połączenia między elementami).
 • Umieć przeglądać i drukować dane zebrane w aplikacji Microsoft Access.


Program szkolenia

Wprowadzenie do systemu:

 • zastosowania i możliwości programu MS Access.
 • interfejs programu Microsoft Access, Wstążka (omówienie grup poleceń).
 • podstawowe widoki w systemie Access.
 • elementy aplikacji Access: formularze, tabele, kwerendy, raporty.

Praca z aplikacjami Microsoft Access:

 • krótkie wprowadzenie do baz danych Access.
 • podstawy korzystania z aplikacji utworzonych w programie Access (otwieranie aplikacji).
 • tworzenie nowych aplikacji w oparciu o szablony Microsoft Access.
 • korzystanie z aplikacji Access (użytkownik aplikacji).
 • przegląd aplikacji Access (projektant aplikacji, projektant bazy danych).
 • widoki dostępne dla projektanta aplikacji Access.

Elementy aplikacji (bazy danych) w systemie Access:

 • przegląd elementów bazy danych Access (tabele, połaczenia, widoki, kwerendy, raporty).
 • przegląd tabel w przykładowej aplikacji Access. Przegląd danych w tabeli Access.
 • tworzenie nowych widoków w aplikacji Access. Przegląd danych w widokach Access.
 • tworzenie nowej kwerendy w aplikacji Access.
 • tworzenie nowego raportu w aplikacji Access.

Efektywne korzystanie z danych w Access:

 • drukowanie danych i raportów.
 • analiza danych na ekranie: proste i złożone sortowanie i filtrowanie (tabele, widoki).


Materiały szkoleniowe

Słuchacze otrzymują materiały szkoleniowe w języku polskim, do których jest dołączona płyta DVD z filmami demonstracyjnymi.