Kod szkolenia, przeznaczenie i czas trwania

Formuły obliczeniowe w programie Microsoft Excel, kurs, szkolenie

Formuły obliczeniowe w programie Microsoft Excel (MSEX04). Szkolenie poświęcone zastosowaniu formuł obliczeniowych oraz przykładowych funkcji Excel. Podczas szkolenia słuchacze poznają sposoby tworzenia formuł obliczeniowych w Excelu, poznają także przykładowe funkcje oraz możliwości ich zastosowania (1 dzień).


Szkolenia i kursy Microsoft Excel - Warszawa, cała Polska

Przeznaczenie: Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą zdobyć wiedzę dotyczącą tworzenia formuł obliczeniowych w programie Microsoft Excel. Uczestnicy szkolenia uzyskają wiedzę, dotyczącą tworzenia i zastosowania formuł obliczeniowych w programie Excel. Uczestnicy zapoznają się z typami i przykładami najważniejszych funkcji oraz ich zastosowaniem.

Czas trwania: 1 dzień.


Cel szkolenia

Po ukończeniu szkolenia uczestnik powinien, między innymi:

 • Znajomość zasad tworzenia formuł obliczeniowych w programie Excel.
 • Znajomość typów funkcji obliczeniowych programu Excel.
 • Znajomość przykładowych funkcji Excel oraz sposobu ich działania (realne przykłady).


Program szkolenia

Praca z zakresami komórek (przypomnienie):

 • Zakresy komórek oraz ich nazywanie.
 • Stosowanie zakresów komórek w formułach.
 • Odwoływanie się do nazw zakresów w innych arkuszach.
 • Praca z menedżerem nazw (powiększające się zakresy nazw).

Zasady tworzenia formuł w programie Microsoft Excel.

Najlepsze praktyki związane z tworzeniem formuł obliczeniowych w arkuszach kalkulacyjnych Excel.

Typy funkcji w programie Excel oraz najważniejsze funkcje (wg. typu):

  • Funkcje wyszukiwania i adresu (np. WYSZUKAJ.PIONOWO, WYSZUKAJ.POZIOMO).
  • Funkcje tekstowe (np. ZŁĄCZ.TEKSTY).
  • Funkcje typu data i godzina (np. DZIŚ).
  • Funkcje baz danych (np. BD.ILE.REKORDÓW, BD.SUMA, DB.MAX).
  • Zastosowanie funkcji logicznych (np. LUB, ORAZ).

Przykłady zastosowań różnego rodzaju funkcji (różnorodne ćwiczenia).


Materiały szkoleniowe

Słuchacze otrzymują materiały szkoleniowe w języku polskim oraz odpowiednie świadectwo uczestnictwa w szkoleniu.