Kod szkolenia, przeznaczenie i czas trwania

Praca z programem Microsoft Excel – poziom zaawansowany (szkolenie)

Praca z programem Microsoft Excel – poziom zaawansowany (MSEX03). Dwudniowe szkolenie, podczas którego słuchacze zapoznają się z zaawansowanymi możliwościami programu Microsoft Excel (np. zaawansowane formuły obliczeniowe, zaawansowane zastosowania tabel przestawnych, wstęp do makropoleceń).

Podczas szkolenia uczestnicy poznają zaawansowane techniki analizowania i przetwarzania danych, nauczą się tworzyć skomplikowane formuły, korzystać z tabel i wykresów przestawnych i posługiwać się zaawansowanymi narzędziami filtrowania i walidacji danych oraz zapoznają się z podstawami makr.


Szkolenia i kursy Microsoft Excel - Warszawa, cała Polska

Przeznaczenie: Szkolenie przeznaczone dla doświadczonych użytkowników Excela, którzy chcą poznać wszystkie tajniki programu i odkryć nowe możliwości, które daje Excel.

Czas trwania: 2 dni.


Cel szkolenia

Po ukończeniu szkolenia uczestnik powinien, między innymi:

 • Umieć tworzyć formuły obliczeniowe na poziomie zaawansowanym.
 • Znać zaawansowane funkcje Excel oraz ich zastosowania.
 • Znać zaawansowane możliwości tabel przestawnych.


Program szkolenia

Praca z zakresami komórek (przypomnienie):

 • Zakresy komórek oraz ich nazywanie.
 • Stosowanie zakresów komórek w formułach.
 • Odwoływanie się do nazw zakresów w innych arkuszach.
 • Praca z menedżerem nazw (powiększające się zakresy nazw).

Tworzenie formuł obliczeniowych na poziomie zaawansowanym:

 • Funkcje wyszukiwania i adresu (np. WYSZUKAJ.PIONOWO, WYSZUKAJ.POZIOMO).
 • Funkcje tekstowe (np. ZŁĄCZ.TEKSTY).
 • Funkcje typu data i godzina (np. DZIŚ).
 • Funkcje baz danych (np. BD.ILE.REKORDÓW, BD.SUMA, DB.MAX).
 • Zastosowanie funkcji logicznych (np. LUB, ORAZ).

Tabele przestawne w arkuszach Excel

 • Tabele przestawne - szybkie narzędzie do analizy danych biznesowych w Excelu.
 • Tworzenie zaawansowanych tabel przestawnych w arkuszach Microsoft Excel (np. porównanie miesięczne, pokaż w %, itd.).
 • Tworzenie obliczeń (pola obliczeniowe) w tabelach przestawnych Excel.
 • Tabele przestawne na wielu zakresach komórek (konsolidacja danych).

Formatowanie danych w tabelach przestawnych: arkuszach kalkulacyjnych Excel:

 • Zmiana sposobu formatowania tabeli przestawnej.
 • Formatowanie liczb w tabelach przestawnych.
 • Formatowanie warunkowe danych w tabelach przestawnych arkusza Excel.
 • Tworzenie własnych reguł formatowania warunkowego w Microsoft Excel.

Zarządzanie zmianami w skoroszycie Excel:

 • Rejestrowanie zmian, włączanie zmian, zatwierdzanie zmian.

Definiowanie dostępu do elementów skoroszytów (ochrona danych):

 • Ochrona komórek, skoroszytów i arkuszy.

Makra. Tworzenie, edycja i uruchamianie makr:

 • Nagrywanie makropoleceń.
 • Przeglądanie makropoleceń, wywoływanie ich.

Połączenie z zewnętrzną bazą danych:

 • Tworzenie zapytań do zewnętrznego źródła (np. Oracle, MySQL, Access).
 • Tworzenie zapytań (kwerendy) do baz danych.
 • MS Query – przykład zastosowanie w tabelach przestawnych (wiele zakresów).


Materiały szkoleniowe

Słuchacze otrzymują materiały szkoleniowe w języku polskim oraz odpowiednie świadectwo uczestnictwa w szkoleniu.