Kod szkolenia, przeznaczenie i czas trwania

Praca z programem Microsoft Excel – poziom średniozaawansowany (szkolenie)

Praca z programem Microsoft Excel – poziom średniozaawansowany (MSEX02). Dwudniowe szkolenie, podczas którego słuchacze zapoznają się ze średniozaawansowanymi możliwościami programu Microsoft Excel (formuły obliczeniowe, analiza i przetwarzanie danych, tabele i wykresy przestawne). Podczas szkolenia kładziemy nacisk na praktyczne zastosowania programu MS Excel w codziennej pracy. Słuchacze na konkretnych przykładach uczą się pisania bardziej zaawansowanych formuł obliczeniowych, analizują i przetwarzają dane biznesowe, a także tworzą profesjonalne i czytelne dla biznesu wykresy.


Szkolenia i kursy Microsoft Excel - Warszawa, cała Polska

Przeznaczenie: Szkolenie jest przeznaczone dla średniozaawansowanych użytkowników programu Microsoft Excel, którzy chcą zwiększyć swoje umiejętności i poznać nowe możliwości programu.

Czas trwania: 2 dni.


Cel szkolenia

Po ukończeniu szkolenia uczestnik powinien, między innymi:

 • Umieć poruszać się po rozbudowanych arkuszach i skoroszytach Excel.
 • Umieć tworzyć formuły obliczeniowe na poziomie średniozaawansowanym.
 • Znać zastosowanie funkcji JEŻELI oraz umieć stosować kilka warunków (zagnieżdżanie funkcji JEŻELI).
 • Umieć tworzyć profesjonalne i czytelne wykresy na podstawie danych biznesowych.
 • Znać zastosowania tabel przestawnych w Microsoft Excel oraz umieć tworzyć proste tabele przestawne.


Program szkolenia

Powtórzenie podstawowych czynności w programie Excel:

 • Poruszanie się po arkuszach kalkulacyjnych Microsoft Excel.
 • Formatowanie zakresów komórek i formatowanie danych.
 • Praca z zakresami komórek (nazywanie zakresów komórek).

Formuły obliczeniowe programu Microsoft Excel:

 • Rodzaje funkcji w formułach obliczeniowych Excel, najczęściej używane funkcje.
 • Przegląd i zastosowania wybranych funkcji (czasu i daty, logiczne, itd.).
 • Funkcja warunkowa JEŻELI, zagnieżdżanie warunków logicznych.
 • Podstawowe błędy w formułach obliczeniowych Excel, sposoby rozwiązywania problemów.
 • Śledzenie zależności pomiędzy elementami formuł obliczeniowych, pomiędzy formułami obliczeniowymi arkuszy.

Formatowanie warunkowe danych w arkuszach kalkulacyjnych Excel:

 • Kiedy stosować formatowanie warunkowe i w jakim celu?
 • Przykłady zastosowania formatowania warunkowego.
 • Wykorzystywanie wbudowanych szablonów formatowania warunkowego.
 • Tworzenie własnych reguł formatowania warunkowego w Microsoft Excel.

Sortowanie i filtrowanie większej ilości danych:

 • Kiedy warto sortować dane?
 • Sortowanie proste i sortowanie zaawansowane.
 • Kiedy stosuje się filtrowanie danych?
 • Filtrowanie automatyczne danych (autofiltr).
 • Filtrowanie proste i filtrowanie zaawansowane.

Wizualizacja danych w arkuszach Microsoft Excel:

 • Najważniejsze typy wykresów oraz ich zastosowania.
 • Formatowanie wykresów.
 • Tworzenie zaawansowanych wykresów.

Tabele przestawne i wykresy przestawne(wprowadzenie):

 • Tabele przestawne jako proste i szybkie narzędzie do analizy danych biznesowych.
 • Przegląd możliwości tabel przestawnych w arkuszach Excel.
 • Tworzenie tabel przestawnych w arkuszach Microsoft Excel.
 • Tworzenie i modyfikacja wykresu przestawnego.


Materiały szkoleniowe

Słuchacze otrzymują materiały szkoleniowe w języku polskim oraz odpowiednie świadectwo uczestnictwa w szkoleniu.