Kod szkolenia, przeznaczenie i czas trwania

Praca z programem Microsoft Excel – poziom podstawowy (szkolenie)

Praca z programem Microsoft Excel – poziom podstawowy (MSEX01). Dwudniowe szkolenie, którego głównym celem jest zapoznanie się z podstawami programu Microsoft Excel. Szkolenie jest przeznaczone dla początkujących użytkowników Microsoft Excel i osób, które są zainteresowane nauką dobrych praktyk oraz umiejętności skutecznego tworzenia i wykorzystywania prostych arkuszy kalkulacyjnych. Słuchacze zapoznają się z podstawowymi narzędziami programu MS Excel, uczą się wprowadzać, edytować i analizować dane oraz przedstawiać je w atrakcyjny sposób.


Szkolenia i kursy Microsoft Excel - Warszawa, cała Polska

Przeznaczenie: Szkolenie jest przeznaczone dla początkujących użytkowników Microsoft Excel i osób, które są zainteresowane nauką dobrych praktyk oraz umiejętności skutecznego tworzenia i wykorzystywania prostych arkuszy kalkulacyjnych.

Czas trwania: 2 dni.


Cel szkolenia

Po ukończeniu szkolenia uczestnik powinien, między innymi:

 • Znać obszary zastosowań programu Microsoft Excel, najważniejsze możliwości.
 • Umieć tworzyć proste i funkcjonalne arkusze kalkulacyjne Excel.
 • Znać zasady tworzenia formuł obliczeniowych Excel.
 • Znać sposoby adresowania komórek (względne, bezwzględne, mieszane, 3-D).
 • Umieć tworzyć proste i profesjonalne wykresy na podstawie danych w arkuszach MS Excel.
 • Znać potrzebę sortowania danych (np. w celu łatwiejszego zarządzania większą ilością danych).


Program szkolenia

Przegląd zastosowań programu Microsoft Excel, możliwości Microsoft Excel.

Wprowadzanie danych do arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel.

Podstawowe operacje na komórkach, zakresach komórek. Formatowanie zakresu komórek:

 • Kopiowanie, wklejanie, wypełnianie komórek i zakresów komórek.
 • Tworzenie, kopiowanie, usuwanie i przemieszczanie kolumn i wierszy.
 • Typy danych i formatowanie według typu danych.
 • Tworzenie i formatowanie tabel w arkuszach kalkulacyjnych.

Praca z arkuszami Microsoft Excel (dodawanie, usuwanie, zmiana kolejności arkuszy).

Formuły obliczeniowe w arkuszach kalkulacyjnych:

 • Zasady tworzenia formuł w programie Microsoft Excel.
 • Tworzenie i modyfikowanie formuł obliczeniowych w arkuszach kalkulacyjnych Microsoft Excel.
 • Podstawowe i najczęściej używane funkcje w formułach obliczeniowych.
 • Adresowanie względne i bezwzględne.

Sortowanie danych i filtry

 • Sortowanie proste i sortowanie zaawansowane.
 • Wykorzystanie filtrowania automatycznego (autofiltrów).
 • Sumy częściowe – sumowanie danych po kategoriach danych w tabelach z danymi.

Praca z wykresami

 • Podstawowe typy wykresów oraz obszary zastosowań wykresów.
 • Formatowanie wykresów.
 • Wykres domyślny oraz szybkie tworzenie domyślnego wykresu.

Drukowanie arkuszy Microsoft Excel, możliwości i opcje drukowania.

Zarządzanie skoroszytami Microsoft Excel:

 • Tworzenie, zapisywanie i organizacja skoroszytów.
 • Formaty plików Microsoft Excel oraz ich zastosowania.


Materiały szkoleniowe

Słuchacze otrzymują materiały szkoleniowe w języku polskim oraz odpowiednie świadectwo uczestnictwa w szkoleniu.