Kod szkolenia, przeznaczenie i czas trwania

Aktualizacja Microsoft Excel 2003 do wersji 2010 lub 2013, szkolenie, kurs

Aktualizacja Microsoft Excel 2003 do wersji 2010 lub 2013 (MSEX08). Szkolenie dla osób (użytkowników) przechodzących ze starszej wersji programu Excel (w tym przypadku wersji 2003) do nowszych wersji.


Uwaga: Poniższy program został ustalony po uprzednich rozmowach z osobami, które korzystały ze szkolenia aktualizacji do nowej wersji programu Microsoft Excel.


Szkolenia i kursy Microsoft Excel - Warszawa, cała Polska

Przeznaczenie: Osoby zainteresowane funkcjami, które pojawiły się w nowej wersji arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel.

Czas trwania: 1 dzień.


Cel szkolenia

Po ukończeniu szkolenia uczestnik powinien:

 • Znać nowe funkcje oraz możliwości programu Microsoft Excel.
 • Znać nowy interfejs programu Microsoft Excel, umieć korzystać z interfejsu.
 • Umieć wykorzystać nowe funkcje np. w przypadku tabel przestawnych.


Program szkolenia

Celem szkolenia jest przypomnienie i powtórzenie najczęściej używanych funkcji w programie MS Excel. Podczas jednego dedykowanego dnia szkolenia zapoznamy się, między innymi:

 • Excel 2003 vs. 2010 - nowe wersje plików, format zgodności plików.
 • Graficzne przedstawianie danych w programie Microsoft Excel.
 • Reguły tworzenia formuł obliczeniowych w programie Excel (zasady, stosowane operatory, kolejność wykonywania operatorów i działań).
 • Najważniejsze funkcje obliczeniowe w programie Microsoft Excel.
 • Przegląd dostarczonego skoroszytu programu Excel (arkusze, dostępne formuły).
 • Narzędzia wspomagające obsługę większej ilości danych (sortowanie, filtrowanie, tabele przestawne).
 • Bezpieczeństwo arkusza.

Program szkolenia


Excel 2013 vs. 2003 - o czym warto pamiętać?

 • Nowe wersje skoroszytów.
 • Zapisywanie skoroszytów w postaci MS Excel 2003.
 • Format zgodności plików oraz jego wpływ na działanie skoroszytów w różnych wersjach programu Excel.

Graficzne przedstawianie danych w programie Microsoft Excel:

 • Dane a rodzaje wykresów (przykłady wykresów).
 • Formatowanie wykresu (wyświetlanie danych na wykresie, zmiana serii danych na wykresie, dodawanie serii danych do wykresu).
 • Wykresy bardziej zawansowane (np. dwie różne serie danych).

Formuły obliczeniowe w arkuszach Microsoft Excel:

 • Zasady tworzenia formuł w Excelu (przypomnienie).
 • Przegląd najważniejszych operatorów stosowanych w formułach.
 • Kolejność wykonywania operatorów, priorytet operatorów w formułach.
 • Sposoby adresowania komórek (względne, bezwzględne, mieszane).
 • Śledzenie formuł za pomocą narzędzi programu Microsoft Excel.
 • Rodzaje funkcji w programie Microsoft Excel.

Przegląd wybranych funkcji w formułach obliczeniowych:

 • SUMA()
 • SUMA.JEŻELI()
 • JEŻELI()
 • ORAZ(), LUB ()
 • WYSZUKAJ.PIONOWO()
 • WYSZUKAJ.POZIOMO()
 • WYSZUKAJ() - opcjonalna funkcja z wektorem wyszukiwania (na życzenie).
 • (Opcjonalnie) Funkcje baz danych, zasada ich działania: DB.SUMA(), DB.MAX(), DB.ILE.REKORDÓW(),

Praca z większą ilością danych:

 • Sortowanie danych w programie Excel (sortowanie proste, sortowanie zaawansowane).
 • Sortowanie danych według własnej listy wypełniania (definiowanie listy, zastosowanie do sortowania).
 • Filtrowanie większej ilości danych w arkuszu.
 • (Opcjonalnie) Sumy częściowe (pośrednie).

Tworzenie raportów przy pomocy tabel przestawnych:

 • Tworzenie tabel przestawnych.
 • Modyfikowanie tabel przestawnych.

Zaawansowane możliwości tabel przestawnych:

 • sposoby wyświetlania danych w tabelach przestawnych.
 • Dodawanie własnych pól obliczeniowych w tabelach przestawnych.

Bezpieczeństwo i ochrona skoroszytów Excel:

 • Elementy skoroszytu, które można chronić (zakres ochrony).
 • Ukrywanie formuł w arkuszu.
 • Włączanie i wyłączanie ochrony arkusza.


Materiały szkoleniowe

Słuchacze otrzymują materiały szkoleniowe w języku polskim oraz odpowiednie świadectwo uczestnictwa w szkoleniu.