Kod szkolenia, przeznaczenie i czas trwania

Migracja danych Microsoft Excel do Microsoft Access - analiza danych biznesowych, szkolenie, kurs

Migracja danych Microsoft Excel do Microsoft Access - analiza danych biznesowych (MSEX07). Szkolenie przeznaczone dla osób, które mają dużo danych w arkuszach Microsoft Excel i jest im coraz trudniej nimi zarządzać. Podczas szkolenia importujemy dane biznesowe zawarte w arkuszach Microsoft Excel do programu Microsoft Access i analizujemy je. Na podstawie wyników analizy tworzymy odpowiednie raporty i wizualizujemy je.


Szkolenia i kursy Microsoft Excel - Warszawa, cała Polska

Przeznaczenie: Kurs przeznaczony jest dla użytkowników, którym Microsoft Excel już nie wystarcza, mają dużo danych w różnych arkuszach Excel - chcą te dane przenieść do programu Microsoft Access i analizować je.

Czas trwania: 1 dzień.


Cel szkolenia

Po ukończeniu szkolenia uczestnik powinien, między innymi:

 • Umieć importować dane z arkuszy kalkulacyjnych Microsoft Access.
 • Umieć tworzyć tabele połączone z plikami Microsoft Excel.
 • Tworzyć i modyfikować raporty Access na podstawie zgromadzonych danych w aplikacji (kreator raportów, manualnie tworzone raporty).
 • Grupować i sortować dane w tworzonych raportach Access.
 • Dodawać obliczenia do tworzonych raportów (np. sumy częściowe, wartość średnia).
 • Modyfikować raporty przy użyciu widoków - układu i projektu.

Wiedza wyniesiona z kursu pozwoli na swobodne i efektywne tworzenie raportów Access oraz ich modyfikowanie.


Program szkolenia
 • Raporty oraz ich zastosowania (definicja, realne przykłady).
 • Rozpoczynanie od projektu, planowanie raportów.
 • Sposoby tworzenia raportów (kreator raportów, tworzenie raportu Access od podstaw).
 • Importowanie danych z plików Microsoft Excel.
 • Wprowadzenie do relacji (sprzężenia) Microsoft Access:
  • Rodzaje relacji oraz ich zastosowanie.
 • Tworzenie raportu podstawowego (raportów podstawowych).
 • Grupowanie i sortowanie danych w raportach Access.
 • Dodawanie sum częściowych do raportu.
 • Zmiana i modyfikowanie raportów w systemie Access (widok projektowania raportu).


Materiały szkoleniowe

Słuchacze otrzymują materiały szkoleniowe w języku polskim oraz odpowiednie świadectwa uczestnictwa w kursie.