Kod szkolenia, przeznaczenie i czas trwania

Podstawy obsługi, poczta elektroniczna IBM Lotus Notes

Podstawy obsługi IBM Lotus Notes. Szkolenie przeznaczone dla użytkowników IBM Notes. Podczas szkolenia słuchacze poznają możliwości programu, uczą się jak korzystać z poczty elektronicznej, kalendarza oraz zadań do wykonania.


Administracja IBM Domino 9, Administering IBM Domino 9

Przeznaczenie: dla użytkowników programu IBM Lotus Notes.

Czas trwania: 1 dzień.


Cel szkolenia

Po ukończeniu szkolenia uczestnik powinien:

 • Znać możliwości IBM Lotus Notes.
 • Efektywnie korzystać ze skrzynki pocztowej, kalendarza, listy zadań do wykonania.


Program szkolenia

Praca z programem Lotus Notes:

 • Uruchamianie programu.
 • Strona główna Lotus Notes.
 • Zakładki programu Lotus Notes (lista Otwórz).
 • Prawy pasek boczny.
 • Dodatkowe elementy okna programu.
 • Menu podstawowe i zaawansowane.
 • Pomoc programu Lotus Notes.

Poczta elektroniczna Lotus Notes:

 • Otwieranie skrzynki pocztowej.
 • Widoki i foldery w skrzynce pocztowej (przegląd).
 • Tworzenie i wysyłanie wiadomości pocztowych.
 • Formatowanie wiadomości pocztowych.
 • Odwoływanie wysłanej wiadomości pocztowej.
 • Czytanie wiadomości pocztowych.
 • Odpowiadanie na listy (różne rodzaje odpowiedzi).
 • Przesyłanie wiadomości pocztowych do innych osób.
 • Opcje dostarczania wiadomości pocztowych.
 • Załączniki (pliki załączników) w Lotus Notes.
 • Dostosowanie poczty i skrzynki pocztowej.

Zarządzanie dokumentami w Lotus Notes.

 • Śledzenie wiadomości pocztowych.
 • Zarządzanie spamem.
 • Foldery (tworzenie i usuwanie).
 • Zarządzanie listami za pomocą reguł pocztowych.
 • Drukowanie wiadomości.
 • Archiwizowanie wiadomości.

Agent nieobecności (poza biurem):

 • Definiowanie agenta nieobecności.

Organizowanie spotkań w Lotus Notes:

 • Harmonogram pracy użytkownika (definiowanie).
 • Dodawanie pozycji do kalendarza.
 • Omówienie projektu (rozsyłane zaproszenia na konferencję).
 • Możliwości uczestnika konferencji (zgoda, odrzucenie, delegowanie).
 • Automatyczne zarządzanie zaproszeniami.
 • Możliwości właściciela spotkania (anulowanie, potwierdzanie konferencji).
 • Wyświetlanie informacji nieprzetworzonych.
 • Drukowanie kalendarza.

Lista czynności do wykonania:

 • Tworzenie czynności do wykonania.
 • Możliwości osoby, której przydzielono czynność do wykonania.
 • Możliwości właściciela czynności do wykonania.
 • Czyszczenie kalendarza i czynności do wykonania.

Delegowanie dostępu do poczty i kalendarza:

 • Kalendarze grupowe.
 • Delegowanie uprawnień (harmonogram, poczt, kalendarz).

Lotus Sametime – chat z innymi użytkownikami:

 • Prawy pasek boczny.
 • Logowanie do Sametime (wylogowanie).
 • Status użytkownika Sametime.
 • Lista kontaktów Sametime.
 • Rozmowy sieciowe (chat z innymi użytkownikami).
 • Preferencje Sametime.

Kontakty:

 • Otwieranie aplikacji Kontakty.
 • Dodawanie nowego kontaktu, edycja kontaktów w aplikacji.
 • Grupowanie kontaktów, tworzenie grupy.
 • Usuwanie osoby z listy kontaktów.

Tematy zaawansowane:

 • Plik identyfikacyjny użytkownika (user ID).
 • Podstawowy bezpieczeństwa danych w Notes.
 • Szyfrowanie dokumentów i podpisy cyfrowe.
 • Wybrane elementy preferencji użytkownika.


Materiały szkoleniowe

Słuchacze otrzymują materiały szkoleniowe w języku polskim, do których jest dołączona płyta CD/DVD z filmami demonstracyjnymi.