Szkolenia i kursy - Akademia Moodle

Moodle to platforma e-Learning. Nazwa Moodle oznacza dokładnie: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment, czyli środowisko nauczania zdalnego za pomocą sieci teleinformatycznych, dostępne przez przeglądarkę internetową. Platforma e-Learning Moodle została stworzona w oparciu o Apache, PHP i MySQL lub PostgreSQL.


Szkolenia, kursy administracja Moodle. Projektowanie kursów Moodle


Szkolenia i kursy z zakresu platformy e-Leaning Moodle

Nazwa i krótki opis szkolenia

Wprowadzenie do nauczania metodą e-Learning (MOODLE01). Pierwsze z proponowanych przez nas szkoleń i kursów, którego głównym celem jest zapoznanie z podstawami nauczania metodą e-Learning. Podczas szkolenia zapoznajemy się z teorią i praktyką, która jest związana z projektami e-Learning (1 dzień).

Wprowadzenie do e-Learning. Szkolenia i kursy Moodle.Wprowadzenie do zarządzania projektami e-Learning (MOODLE02). Każdy projekt, także projekty e-Learning, wymagają dobrego zarządzania. Dobre zarządzanie projektem, odpowiednie przygotowanie kontentu kursów mogą zagwarantować wdrożenie szkoleń e-Learning. Celem tego szkolenia jest wprowadzenie do Zarządzania Projektami e-Leaning oraz zwrócenie uwagi na te elementy, które wymagają szczególnej uwagi (1 dzień).

Podstawy zarządzania projektami e-Learning. Szkolenia i kursy Moodle.Podstawy administracji platformą e-Learning Moodle (MOODLE03) to szkolenie przeznaczone dla obecnych i przyszłych Administratorów platformy e-Learning Moodle. Głównym celem tego szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z podstawami administracji platformą Moodle, jej strukturą i prawami dostępu - zarządzanie użytkownikami (1 dzień).

Podstawy administracji systemem Moodle. Szkolenia i kursy Moodle.Implementacja i administrowanie platformą e-Learning Moodle (MOODLE04). Bardziej zaawansowany kurs administracji serwerem Moodle, którego celem jest wdrożenie platformy na dedykowanym, firmowym serwerze. Podczas szkolenia, słuchacze uczą się jak przygotować serwer pod platformę Moodle, jak zainstalować wszystkie elementy oraz jak parametryzować serwer (1 dzień).

Implementacja i administrowanie Moodle. Szkolenia i kursy Moodle.Tworzenie kursów e-Learning w platformie Moodle. Standardowe narzędzia (MOODLE05). Platforma e-Learning Moodle oferuje narzędzia, dzięki którym można projektować proste i bardziej zaawansowane kursy. Podczas tego szkolenia zapoznajemy się z elementami kursów Moodle i projektujemy cały kurs. Projektowany kurs zawiera główne elementy Moodle oraz przygotowane testy (1 dzień).

Tworzenie kursów e-Learning w platformie Moodle. Standardowe narzędzia. Szkolenia i kursy Moodle.Tworzenie kursów e-Learning dla Moodle. Stosowanie zewnętrznych narzędzi autorskich (MOODLE06). Podczas tego szkolenia rozszerzymy wiedzę, związaną z tworzeniem kursów e-Learning. Prócz standardowych narzędzi Moodle, zastosujemy narzędzia firm zewnętrznych (iSpring Suite Authoring Tool, CourseLab, Adobe Captivate) 1 dzień.

Tworzenie kursów e-Learning dla Moodle. Stosowanie zewnętrznych narzędzi autorskichProjektowanie kursów e-Learning dla Moodle za pomocą Microsoft PowerPoint (MOODLE07). Wiele osób zadaje sobie pytanie, czy Microsoft PowerPoint służy do projektowania modułów kursów e-Learning na platformę Moodle. I tak i nie! Celem tego szkolenia jest przekazanie wiedzy związanej ze stosowaniem programu Microsoft PowerPoint do tworzenia modułów kursów e-Learning (1 dzień).

Projektowanie kursów e-Learning dla Moodle za pomocą Microsoft PowerPoint.