Szkolenia i kursy - Microsoft Access

Microsoft Access to relacyjna baza danych (a nawet system obsługi relacyjnych baz danych), wchodząca w skład Microsoft Office. Baza jest / może być używana w małych i średnich firmach, łatwo i szybko można tworzyć aplikacje według potrzeby. Program Microsoft Access można również zastosować do analizy zewnętrznych danych. Aplikacje Microsoft Access są zapisywane w pojedynczych plikach (*.ACCDB).


Szkolenia, kursy Excel, IBM Domino, Moodle, LibreOffice, Analiza danych


Szkolenia i kursy z zakresu Microsoft Access

Nazwa i krótki opis szkolenia

Podstawy programu Microsoft Access (MSACC01) to podstawowe szkolenie, podczas którego słuchacze zapoznają się z podstawami programu Access (np. interfejs użytkownika, widoki w systemie) oraz oglądają elementy składowe przykładowej aplikacji Access (np. elementy baz danych) - 1 dzień.

Podstawy Microsoft Access - szkolenieTworzenie aplikacji za pomocą programu Microsoft Access (MSACC02). Szkolenie przeznaczone dla osób, które chcą nauczyć się tworzenia prostych aplikacji za pomocą Microsoft Access (tworzymy niewielki system CRM). Podczas szkolenia zapoznajemy się z podstawowymi informacjami na temat baz danych, zbieramy wymagania dotyczące aplikacji CRM, a następnie projektujemy ją (2 dni).

Tworzenie aplikacji w Microsoft Access - szkolenieAnaliza danych biznesowych w Microsoft Access (MSACC03). Szkolenie, w którym słuchacze wykonują różnego rodzaju operacje na aplikacji biznesowej Microsoft Access. Kurs obejmuje tworzenie zapytań wybierających dane z wielu tabel, wykorzystywanie wbudowanych funkcji MS Access, uwzględnienie formatowania danych oraz ich sortowania. W ramach szkolenia uczestnicy zapoznają się z językiem SQL i sposobami jego wykorzystania w środowisku Microsoft Access w celu analizy danych. Zalecana jest znajomość podstaw Access (2 dni).

Analiza danych biznesowych w Microsoft AccessZastosowanie Microsoft Access do analizy danych OLAP (MSACC04). Szkolenie, podczas którego stosujemy Microsoft Access do analizy danych biznesowych Opodobnie, jak w poprzednim szkoleniu), które są przechowywane w systemach zewnętrznych (np. Oracle). Za pomocą techniki OLAP (Online Analytical Processing) pobieramy dane z systemu zewnętrznego i analizujemy je (2 dni).

Zastosowanie Microsoft Access do analizy danych OLAPKwerendy i zapytania w programie Microsoft Access (MSACC05). Kurs, podczas którego nauczymy się, jak tworzyć i modyfikować różnego rodzaju kwerendy w programie Microsoft Access. Podczas szkolenia zapoznajemy się z aplikacją oraz z danymi, które są w niej przechowywane. Poznajemy także inne źródła danych dla tworzonych zapytań (1 dzień).

Kwerendy i zapytania w Microsoft AccessTworzenie profesjonalnych raportów w programie Microsoft Access (MSACC06). Kurs, w którym słuchacze poznają sposoby tworzenia profesjonalnych raportów w Access. Raporty Access umożliwiają ciekawe (w graficzny sposób) przedstawianie informacji, ułatwiają innym osobom zrozumienie danych biznesowych. Pomagają także w znajdowaniu odpowiedzi na różne pytania biznesowe (1 dzień).

Profesjonalne raporty w programie Microsoft Access