Kod szkolenia, przeznaczenie i czas trwania

Profesjonalne raporty w programie Microsoft Access

Tworzenie profesjonalnych raportów w programie Microsoft Access (MSACC06). Kurs, w którym słuchacze poznają sposoby tworzenia profesjonalnych raportów w Access. Raporty Access umożliwiają ciekawe (w graficzny sposób) przedstawianie informacji, ułatwiają innym osobom zrozumienie danych biznesowych. Pomagają także w znajdowaniu odpowiedzi na różne pytania biznesowe (na podstawie danych biznesowych).


Szkolenia, kursy Microsoft Access Warszawa

Przeznaczenie: Kurs przeznaczony jest dla użytkowników, którzy chcą w pełni wykorzystać potencjał kwerend w programie Access.

Czas trwania: 1 dzień.


Cel szkolenia

Po ukończeniu szkolenia uczestnik powinien:

 • Tworzyć i modyfikować raporty Access na podstawie zgromadzonych danych w aplikacji (kreator raportów, manualnie tworzone raporty).
 • Grupować i sortować dane w tworzonych raportach Access.
 • Dodawać obliczenia do tworzonych raportów (np. sumy częściowe, wartość średnia).
 • Modyfikować raporty przy użyciu widoków - układu i projektu.

Wiedza wyniesiona z kursu pozwoli na swobodne i efektywne tworzenie raportów Access oraz ich modyfikowanie.


Program szkolenia
 • Raporty oraz ich zastosowania (definicja, realne przykłady).
 • Rozpoczynanie od projektu, planowanie raportów.
 • Sposoby tworzenia raportów (kreator raportów, tworzenie raportu Access od podstaw).
 • Tworzenie raportu podstawowego (raportów podstawowych).
 • Grupowanie i sortowanie danych w raportach Access.
 • Dodawanie sum częściowych do raportu.
 • Zmiana i modyfikowanie raportów w systemie Access (widok projektowania raportu).


Materiały szkoleniowe

Słuchacze otrzymują materiały szkoleniowe w języku polskim, do których jest dołączona płyta DVD z filmami demonstracyjnymi.