Kod szkolenia, przeznaczenie i czas trwania

Projektowanie kursów e-Learning dla Moodle za pomocą Microsoft PowerPoint.

Projektowanie kursów e-Learning dla Moodle za pomocą Microsoft PowerPoint (MOODLE07). Wiele osób zadaje sobie pytanie, czy Microsoft PowerPoint służy do projektowania modułów kursów e-Learning na platformę Moodle. I tak i nie. Celem tego szkolenia jest przekazanie wiedzy związanej ze stosowaniem programu Microsoft PowerPoint do tworzenia modułów kursów e-Learning. Podczas tego szkolenia rozszerzymy wiedzę, związaną z tworzeniem kursów e-Learning. Do standardowych elementów platformy Moodle dodamy moduły wykonane za pomocą Microsoft PowerPoint lub / i Prezi. Nauczymy się, w jaki sposób modyfikować standardowe szablony PowerPoint w celach tworzenia kursów e-Learning dla platformy Moodle.


Szkolenia, kursy administracja Moodle. Projektowanie kursów Moodle

Przeznaczenie:Osoby, które chcą nauczyć się tworzyć profesjonalne kursy dla Moodle. Także dla firm, które mają materiały szkoleniowe przede wszystkim w prezentacjach Microsoft PowerPoint.

Czas trwania: 1 dzień.


Cel szkolenia

Po ukończeniu szkolenia uczestnik powinien, między innymi:

 • Wiedzieć, czy PowerPoint nadaje się do projektowania / tworzenia modułów dla kursów e-Learning w platformie Moodle.
 • Umieć modyfikować standardowe szablony PowerPoint do celów tworzenia modułów kursów e-Learning.
 • Umieć tworzyć moduły kursów e-Learning do celów Moodle.
 • Umieć zapisywać przygotowane moduły PowerPoint w postaci plików multimedialnych (Flash, MPEG4, itd.).


Program szkolenia
 • Wprowadzenie do szkolenia:
  • Uruchomienie platformy Moodle, jako Nauczyciel.
  • Przegląd modułów, który będziemy projektować podczas szkolenia.
  • Omówienie zadań do wykonania.
 • Tworzenie modułów e-Learning za pomocą PowerPoint:
  • Przegląd możliwości programu Microsoft PowerPoint.
  • Dyskusja nad zastosowaniem w e-Learning (realne przykłady).
  • Modyfikowanie szablonów Microsoft PowerPoint w celach przygotowania modułów kursów e-Learning.
 • Zaprojektowanie modułów za pomocą PowerPoint:
  • Projektowanie modułu szkoleniowego (modułów szkoleniowych).
  • Zapisanie prezentacji PowerPoint w postaci pliku multimedialnego (ewentualna konwersja do postaci pliku multimedialnego).
 • Dodawanie modułów do kursów Moodle:
  • Sposoby dodawania modułów do kursu Moodle.
 • Podsumowanie szkolenia.


Materiały szkoleniowe

Słuchacze otrzymują materiały szkoleniowe w języku polskim.