Kod szkolenia, przeznaczenie i czas trwania

Tworzenie kursów e-Learning dla Moodle. Stosowanie zewnętrznych narzędzi autorskich

Tworzenie kursów e-Learning dla Moodle. Stosowanie zewnętrznych narzędzi autorskich (MOODLE06). Moodle oferuje narzędzia, dzięki którym można projektować proste i bardziej złożone kursy e-Learning. Nie zawsze jest to jednak wystarczające, w takim przypadku Prowadzący musi sięgnąć po zewnętrzne narzędzia. Podczas tego szkolenia rozszerzymy wiedzę, związaną z tworzeniem kursów e-Learning. Prócz standardowych narzędzi Moodle, zastosujemy narzędzia firm zewnętrznych (iSpring Suite Authoring Tool, CourseLab, Adobe Captivate). Przedyskutujemy również temat związany z zastosowaniem PowerPoint do tworzenia kursów e-Learning dla platformy Moodle.


Szkolenia, kursy administracja Moodle. Projektowanie kursów Moodle

Przeznaczenie:Osoby, które chcą nauczyć się tworzyć profesjonalne kursy w platformie Moodle.

Czas trwania: 1 dzień.


Cel szkolenia

Po ukończeniu szkolenia uczestnik powinien, między innymi:

 • Znać elementy wchodzące w skład kursów Moodle (np. strona, lekcja, książka, folder z zawartością).
 • Umieć utworzyć kurs za pomocą standardowych elementów wbudowanych w platformę.
 • Znać rodzaje pytań testowych w platformie Moodle.
 • Umieć tworzyć pulę pytań testowych, a następnie korzystać z tych pytań.
 • Znać narzędzia autorskie firm trzecich (iSpring Suite Authoring Tool, CourseLab, Adobe Captivate) i umieć je stosować.


Program szkolenia
 • Wprowadzenie do szkolenia:
  • Uruchomienie platformy Moodle, jako Nauczyciel.
  • Przegląd kursu, który będziemy projektować podczas szkolenia.
  • Omówienie zadania, które mamy wykonać.
 • Etapy projektowania kontentu e-Learning:
  • Etapy tworzenia zawartości zdalnych kursów dla Moodle.
 • Przygotowanie do tworzenia e-zawartości (kontent):
  • Metodyka związana z tworzeniem zawartości kursów e-Learning (dla Moodle).
  • Standardy związane z tworzeniem instrukcji (lekcji) do szkolenia.
  • Jakie elementy warto dodać, aby szkolenie było w pełni mobilne, ciekawe i interaktywne.
  • Przegląd dostępnych materiałów do kursu (PDF, Word, teksty, pliki PowerPoint), planowanie ich wykorzystania (zgodnie z metodyką).
 • Tworzenie zawartości kursu e-Leaning w Moodle:
  • Tworzenie nowego kursu w Moodle.
  • Dodawanie elementu słownik (dictionary) do projektowanego kursu Moodle.
  • Dodawanie elementu strona (page) do projektowanego kursu Moodle.
  • Dodawanie elementu lekcja (lesson) do projektowanego kursu Moodle.
  • Dodawanie folderów z zawartością (folder), wraz z filmami i dodatkowymi plikami.
  • Tworzenie testów za pomocą wbudowanego silnika Moodle:
   • Rodzaje pytań testowych.
   • Definiowanie puli pytań doi testów.
   • Wykorzystywanie pytań w projektowanych kursach.
 • Modyfikacja utworzonych elementów:
  • Dodawanie łączy do zewnętrznych stron.
  • Dodawanie obrazków.
  • Dodawanie filmów w zaprojektowanych elementach (np. strona, lekcja).
 • Dodawanie plików w standardzie SCORM (Sharable Content Object Reference Model), które zostały wykonane za pomocą zewnętrznych narzędzi autorskich:
  • iSpring Suite - np. tworzenie testów, obróbka materiałów utworzonych za pomocą programu Microsoft PowerPoint.
  • Adobe Captivate - tworzenie zagnieżdżonych elementów SCORM w projektowanym kursie PowerPoint.
  • CourseLab - tworzenie interaktywnego kontentu kursów e-Learning.
 • Tworzenie kopii zapasowej zaprojektowanego kursu Moodle.
 • Podsumowanie szkolenia.

 • Materiały szkoleniowe

  Słuchacze otrzymują materiały szkoleniowe w języku polskim.