Kod szkolenia, przeznaczenie i czas trwania

Praca z programem Microsoft PowerPoint – kurs zaawansowany

Praca z programem Microsoft PowerPoint – kurs zaawansowany (MSPPT03). Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą poznać zaawansowane możliwości programu Microsoft PowerPoint.


Szkolenia i kursy Microsoft Excel - Warszawa, cała Polska

Przeznaczenie: Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą zdobyć wiedzę dotyczącą zaawansowanych możliwości Microsoft PowerPoint.

Czas trwania: 1 dzień.


Cel szkolenia

Po ukończeniu szkolenia uczestnik powinien:

 • Umieć zmodyfikować szablon prezentacji PowerPoint i dostosować go do własnych potrzeb.
 • Umieć tworzyć profesjonalne prezentacje z wykorzystaniem różnorodnych elementów multimedialnych (ilustracji i zdjęć, plików dźwiękowych, filmów i animacji).
 • Znać najważniejsze zasady prowadzenia prezentacji z wykorzystaniem komputera i projektora multimedialnego.


Program szkolenia

Tworzenie i edycja prezentacji:

 • Korzystanie z szablonów.
 • Tworzenie własnych szablonów.
 • Praca z wzorcem – najbardziej efektywny sposób modyfikowania całej prezentacji.
 • Korzystanie z dostępnych układów slajdu.
 • Łatwiejsza praca z tekstem – tworzenie konspektów.
 • Import tekstu z Worda.
 • Korzystanie ze slajdów z innych prezentacji.

Multimedia w prezentacji

 • Wstawianie i edycja zdjęć i ilustracji.
 • Kadrowanie zdjęć, zmiana rozmiaru i kompresja.
 • Prezentacja procesów i struktur za pomocą gotowych diagramów i schematów.
 • Prezentacja danych za pomocą wykresów, osadzanie wykresów z Excela.
 • Tworzenie dynamicznych prezentacji – animacja grafiki, diagramów i wykresów.
 • Wstawianie notatek głosowych i dźwięków.
 • Wstawianie muzyki i filmów, tworzenie podkładów muzycznych w prezentacji.
 • Osadzanie animacji Flash.

Przygotowanie do prezentacji i do pokazu:

 • Dobra prezentacja - co powinniśmy wiedzieć?
 • Dobry Prezenter - co powinniśmy wiedzieć?
 • Różne grupy odbiorców prezentacji.
 • Przygotowanie do prezentacji (pokaz slajdów, próba tempa prezentacji).
 • Tworzenie kompletnych prezentacji ze wszystkimi potrzebnymi plikami.
 • Tworzenie samouruchamiających się dysków CD z prezentacją (np. do wręczania na targach lub jako materiały dla uczestników pokazu).
 • Tworzenie pokazów niestandardowych – jedna prezentacja – różni odbiorcy.
 • Prezentacje interaktywne bez udziału prelegenta (np. kioski multimedialne w firmach).

Prezentacja na żywo:

 • Przygotowanie i sprawdzenie sprzętu.
 • Praca z prezentacją w trakcie pokazu – najważniejsze skróty klawiaturowe.
 • Notatki „na gorąco” w trakcie pokazu – zapisywanie w prezentacji i późniejszy wydruk.
 • Praca na wielu monitorach – widok prezentera.


Materiały szkoleniowe

Słuchacze otrzymują materiały szkoleniowe w języku polskim oraz odpowiednie świadectwo uczestnictwa w szkoleniu.