Kod szkolenia, przeznaczenie i czas trwania

Podstawy Microsoft Outlook - szkolenie

Szkolenie dla użytkowników programu Microsoft Outlook, klienta serwera Microsoft Exchange. Szkolenie przeznaczone dla użytkowników Microsoft Outlook, którzy chcą efektywnie korzystać z poczty elektronicznej, zadań i kalendarza firmowego, a także efektywnie wyszukiwać informacje w skrzynce pocztowej (np. poprzez wyszukiwanie listów, tworzenie katalogów wyszukiwania).


Szkolenia i kursy Microsoft Excel - Warszawa, cała Polska

Przeznaczenie: Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą zdobyć wiedzę dotyczącą obsługi programu Microsoft Outlook.

Czas trwania: 1 dzień.


Cele szkolenia

Po ukończeniu szkolenia słuchacz powinien:

 • Znać główne funkcje programu Microsoft Outlook.
 • Umieć w efektywny sposób posługiwać się pocztą Outlook.
 • Umieć w efektywny sposób posługiwać się kalendarzem Outlook.
 • Umieć w efektywny sposób posługiwać się książkami adresowymi Outlook
 • Umieć efektywnie wyszukiwać informacje, które znajdują się w skrzynce pocztowej Microsoft Outlook.


Program szkolenia

Wprowadzenie do programu Microsoft Outlook:

 • Krótko o serwerze pocztowym Microsoft Exchange.
 • Możliwości programu Microsoft Outlook w połączeniu z serwerem Microsoft Exchange.
 • Możliwości związane z kontami pocztowymi (POP3, Exchange). Definiowanie nowego konta poczty w programie Outlook.

Poczta elektroniczna w programie Microsoft Outlook:

 • Widoki i foldery w skrzynce pocztowej Microsoft Outlook, przegląd skrzynki pocztowej Outlook (np. Outlook na dziś).
 • Wysyłanie i odbieranie wiadomości, edycja listów. Przesyłanie listów innym osobom.
 • Filtrowanie, wyszukiwanie i sortowanie wiadomości pocztowych.
 • Zarządzanie wiadomościami pocztowymi.
 • Tworzenie folderów (folderów wyszukiwania), zarządzanie wiadomościami w folderach Outlook.
 • Tworzenie podpisów tekstowych, dodawanie dodatkowych podpisów, zarządzanie podpisami.
 • Tworzenie reguł - przekierowywanie wiadomości do odpowiednich folderów Outlook.
 • Wyszukiwanie wiadomości w skrzynce pocztowej Outlook.
 • Dobre praktyki dotyczące korzystania z poczty elektronicznej.

Kontakty (firmowa książka adresowa, prywatne książki adresowe):

 • Przegląd firmowej książki adresowej, korzystanie z firmowej książki adresowej.
 • Prywatne książki adresowe (kontakty).
 • Tworzenie dodatkowych książek adresowych, dodawanie nowych kontaktów.
 • Zarządzanie kontaktami w prywatnej książce adresowej.

Kalendarz programu Microsoft Outlook:

 • Konfiguracja kalendarza, konfiguracja harmonogramu Outlook.
 • Tworzenie nowych pozycji kalendarza: Termin, Spotkanie, Wydarzenie całodniowe.
 • Udostępnianie kalendarza oraz organizowanie kalendarza innym osobom

Zadania w programie Outlook:

 • Tworzenie nowych zadań (nadawanie priorytetów), przydzielanie zadań innym osobom.
 • Oznaczanie zadań, jako wykonane. Wysyłanie raportów o zadaniach.
 • Tworzenie zadań cyklicznych.
 • Kontrola zadania w czasie jego wykonywania.

Nieobecność w biurze - Asystent nieobecności:

 • Definiowanie Asystenta nieobecności.

Dziennik w programie Microsoft Outlook:

 • Rejestracja czynności w Dzienniku.
 • Rejestracja operacji na dokumentach: Excel, Word, wiadomości Outlook.
 • Opcjonalnie (automatyczna rejestracja wpisu dziennika, kontrola czasu wykonywania czynności).

Archiwizowanie wiadomości pocztowych w Microsoft Outlook:

 • Archiwizacja wiadomości w programie Outlook
 • Definiowanie kryteriów archiwizacji listów.

Praca zdalna - foldery offline:

 • Porównanie użycia poczty zdalnej i folderów trybu offline.
 • Porównanie metod zdalnego dostępu.
 • Oszczędzanie pamięci podczas korzystania z Microsoft Outlook.
 • Synchronizacja, synchronizacja manualna.
 • Funkcje Outlook dostępne podczas korzystania z serwera Microsoft Exchange.
 • Kompaktowanie pliku folderów trybu offline.


Materiały szkoleniowe

Słuchacze otrzymują materiały szkoleniowe w języku polskim oraz odpowiednie świadectwo uczestnictwa w szkoleniu.