Kod szkolenia, przeznaczenie i czas trwania

Podstawy administracji systemem Moodle. Szkolenia i kursy Moodle.

Podstawy administracji platformą e-Learning Moodle (MOODLE03) to szkolenie przeznaczone dla obecnych i przyszłych Administratorów platformy e-Learning Moodle. Głównym celem tego szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z podstawami administracji platformą Moodle, jej strukturą i prawami dostępu (zarządzanie użytkownikami).


Szkolenia, kursy administracja Moodle. Projektowanie kursów Moodle

Przeznaczenie:Osoby, które administrują lub będą administrować platformą e-Learning Moodle.

Czas trwania: 1 dzień.


Cel szkolenia

Po ukończeniu szkolenia uczestnik powinien, między innymi:

 • Znać wymagania systemowe platformy e-Learning Moodle.
 • Umieć wybrać odpowiedni serwer hostingowy dla platformy Moodle (np. z możliwością ingerencji w wersję i ustawienia serwera PHP, MySQL).
 • Umieć zainstalować platformę Moodle na serwerze hostingowym.
 • Umieć zainstalować system Moodle na stacji roboczej, z gotowego skryptu.
 • Umieć tworzyć kategorie kursów oraz same kursy (w różnych układach).
 • Znać funkcjonalność platformy Moodle, włączać je wdrażanym systemie.
 • Umieć dodawać użytkowników, przydzielać im odpowiednie role w platformie (np. Gościa, Studenta, Nauczyciela).


Program szkolenia
 • Wprowadzenie do platformy e-Learning Moodle, omówienie funkcjonalności Moodle:
  • Wymagania systemowe (wersje Moodle).
  • Wybór odpowiedniego serwera hostingowego - najlepsze praktyki.
  • Przykładowe kursy Moodle (podstawowe elementy kursów, pytania testowe, wbudowane i zewnętrzne narzędzia, pliki multimedialne).
  • Ogólne zasady bezpiecznego używania Moodle.
 • Instalacja platformy Moodle na stacji roboczej (lokalny komputer).
 • Instalacja platformy Moodle na serwerze hostingowym (automatyczny instalator).
 • Przegląd panelu administracyjnego Moodle (możliwości administracyjne).
 • Zarządzanie kursami w Moodle, między innymi:
  • Tworzenie nowych kategorii kursów.
  • Tworzenie nowego kursu w Moodle.
  • Przenoszenie kursów pomiędzy kategoriami.
  • Tworzenie kopii zapasowej kursu Moodle.
  • Odtwarzanie kursu Moodle z kopii bezpieczeństwa.
 • Zarządzanie użytkownikami platformy Moodle:
  • Role użytkowników systemu Moodle (np. Gość, Student, Nauczyciel), porównanie ról użytkowników.
  • Rejestracja nowych użytkowników w systemie.
  • Przydzielanie ról zarejestrowanym osobom w systemie.
 • Zarządzanie zawartością kursów Moodle:
  • Przegląd elementów kursów Moodle (strona, książka, folder, itd.).
  • Tworzenie przykładowej zawartości kursu Moodle (krótki kurs z testem w silniku Moodle).
  • Przenoszenie zawartości kursu do innego elementu.
 • Zmiana wyglądu platformy Moodle:
  • Zmiana strony startowej Moodle.
  • Wybór szablonu Moodle (na podstawie standardowych szablonów).
 • Podsumowanie szkolenia.


Materiały szkoleniowe

Słuchacze otrzymują materiały szkoleniowe w języku polskim, do których jest dołączona płyta DVD z dodatkowymi materiałami.