Kod szkolenia, przeznaczenie i czas trwania

Tworzenie zaawansowanych dokumentów w Microsoft Word (szkolenie, kurs)

Tworzenie zaawansowanych dokumentów w Microsoft Word (MSWORD04). Celem tego 2-dniowego szkolenia jest nauka tworzenia zaawansowanych i rozbudowanych dokumentów, jak oferty, książki, podręczniki oraz manuale. Uczestnicy szkolenia wraz z Prowadzącym tworzą i edytuję wielostronicowe dokumenty składające się z charakterstycznych elementów większych publikacji (spis treści, spis odnośników, spis ilustracji, strony tytułowe, itd).


Szkolenia i kursy Microsoft Excel - Warszawa, cała Polska

Przeznaczenie: Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą rozszerzyć wiedzę dotyczącą obsługi programu Microsoft Word.

Czas trwania: 2 dni.


Cel szkolenia

Zakładane efekty szkolenia:

 • Nabycie wiedzy o zaawansowanych możliwościach programu Microsoft Word.
 • Nabycie wiedzy, pozwalającej na efektywną prace w programem, stosowanie średnio zaawansowanych funkcji programu Word.


Program szkolenia

Przypomnienie najważniejszych tematów:

 • Formatowanie dokumentów.
 • Zastosowanie stylów w dokumentach programu Microsoft Word.
 • Tworzenie zaawansowanych tabel w programie Word.
 • Odwołania w dokumentach.
 • Korekta językowa oraz tłumaczenie treści w programie Microsoft Word.

Charakterystyczne elementy większych publikacji w programie Microsoft Word:

 • Spis treści.
 • Spis ilustracji.
 • Przypisy dolne i końcowe.
 • Odwołania i indeksy w dokumencie.

Tworzenie większych publikacji i dokumentów:

 • Projekt 1: Oferta dla Klienta (kilku / kilkunastostronicowy dokument).
 • Projekt 2: Katalog usług i produktów (kilku / kilkunastostronicowy dokument).
 • Projekt 3: Książka / dokumentacja produktu (kilku / kilkunastostronicowy dokument).
 • Inne projekty na życzenie.


Materiały szkoleniowe

Słuchacze otrzymują materiały szkoleniowe w języku polskim oraz odpowiednie świadectwo uczestnictwa w szkoleniu.