Kod szkolenia, przeznaczenie i czas trwania

Kwerendy i zapytania w Microsoft Access

Kwerendy i zapytania w programie Microsoft Access (MSACC05). Kurs, podczas którego nauczymy się, jak tworzyć i modyfikować różnego rodzaju kwerendy w programie Microsoft Access. Podczas szkolenia zapoznajemy się z aplikacją oraz z danymi, które są w niej przechowywane. Poznajemy także inne źródła danych dla tworzonych zapytań (np. serwer baz danych Oracle Express).


Szkolenia, kursy Microsoft Access Warszawa

Przeznaczenie: Kurs przeznaczony jest dla użytkowników, którzy chcą w pełni wykorzystać potencjał kwerend w programie Access.

Czas trwania: 1 dzień.


Cel szkolenia

Po ukończeniu szkolenia uczestnik powinien:

 • Umieć sprawnie przeszukiwać dane biznesowe w aplikacji Microsoft Access.
 • Umieć sprawnie definiować różnego rodzaju kwerendy w systemie Microsoft Access.
 • Znać podstawy języka SQL (Structured Query Language).

Wiedza wyniesiona z kursu pozwoli na swobodną pracę z zapytaniami, dzięki niej będziesz mógł szybko i sprawnie tworzyć kwerendy dowolnego rodzaju.


Program szkolenia

Podstawowe informacje:

 • Przegląd i omówienie przykładowej aplikacji (elementy aplikacji Microsoft Access).
 • Typy i rodzaje kwerend (omówienie i praktyczne pokazy).
 • Praca w kwerendami, różne widoki kwerendy (np. widok projektu kwerendy, widok SQL).
 • Źródła zapytań (pliki TXT, pliki DAT, pliki Excel, OLAP).

Różne sposoby tworzenia zapytań (kwerend):

 • Tworzenie zapytania za pomocą Kreatora kwerend.
 • Tworzenie zapytania za pomocą formularza.
 • Definiowanie warunków dla kwerendy w programie Microsoft Access.

Tworzenie i modyfikowanie kwerend wybierających w Access:

 • Omówienie zastosowania kwerend wybierających.
 • Tworzenie zapytania wybierającego (kwerenda wybierająca).
 • Podgląd i zmiana właściwości kwerendy wybierającej.
 • Grupowanie danych w kwerendach wybierających.
 • Obliczenia w kwerendach wybierających Access (np. sumowanie, wartość średnia).
 • Podgląd i omówienie automatycznego kodu języka SQL (Structured Query Language).

Tworzenie i modyfikowanie kwerend parametrycznych w Access:

 • Omówienie zastosowania kwerend parametrycznych.
 • Tworzenie zapytania parametrycznego (kwerenda parametryczna).
 • Podgląd i zmiana właściwości kwerendy.
 • Definiowanie parametrów w zapytaniach, stosowanie znaków zastępujących dane tekstowe.
 • Podgląd i omówienie automatycznego kodu języka SQL (Structured Query Language).

Tworzenie i modyfikowanie kwerend krzyżowych w Access:

 • Omówienie zastosowania kwerend krzyżowych.
 • Tworzenie zapytania krzyżowego (kwerendy krzyżowej).
 • Podgląd i zmiana właściwości kwerendy.
 • Czynności wykonywane na kwerendach krzyżowych (np. obracanie danych).

(Opcjonalnie) Podstawy języka SQL na bazie utworzonych podczas szkolenia zapytań.


Materiały szkoleniowe

Słuchacze otrzymują materiały szkoleniowe w języku polskim, do których jest dołączona płyta DVD z filmami demonstracyjnymi.