Kod szkolenia, przeznaczenie i czas trwania

MSEX12 - Wprowadzenie do kostek OLAP (online analytical processing) w programie Microsoft Excel. Autorskie szkolenie przeznaczone dla osób zarządzających działami firmy lub całą firmą. Na szkoleniu dowiesz się, co to jest kostka OLAP, jakiego rodzaju dane biznesowe są potrzebne do stworzenia kostki OLAP oraz jakiego rodzaju informacji dostarcza kostak OLAP. Szkolenie nie jest suchym wykładem, zawiera konkretne przykłady.

Przeznaczenie: Szkolenie przeznaczone jest dla kierownictwa fimy (małych i średnich przedsiębiorstw), którym zależy na świadomym podejmowaniu decyzji biznesowych, analitycznym spojrzeniu na dane przechowywane w systemach (na przykład ERP), możliwościach związanych z analizą tych danych w programie Microsoft Excel.

Czas trwania: 1 dzień.


Cel szkolenia

Po ukończeniu szkolenia uczestnik powinien:

  • Znać pojęcie i budowę kostek OLAP (online analytical processing).
  • Wiedzieć, jakiego rodzaju dane są potrzebne do tworzenia kostek OLAP.
  • Znać przykłady zastosowań biznesowych kostek OLAP (w programie Microsoft Excel).


Program szkolenia
  • Wstęp, przedstawienie Prowadzącego.
  • Wprowadzenie do analityki biznesowej, w tym kostek OLAP. Przykładowe dane biznesowe (sklep WWW, systemy ERP, baza relacyjna MS Access lub MySQL).
  • Działanie kostek OLAP, przykładowe biznesowe zastosowania.
  • Budowa kostek OLAP, na przykładzie danych pobranych z systemu ERP.
  • Tworzenie kostek OLAP za pomocą Microsoft Excel (np. Excel 2003) oraz dodatkowych narzędzi (np. OLAPCube).
  • Przykładowe zastosowania kostek OLAP oraz przykłady biznesowe.
  • Zakończenie szkolenia.


Materiały szkoleniowe

Słuchacze otrzymują materiały szkoleniowe w języku polskim oraz odpowiednie świadectwo uczestnictwa w szkoleniu.