Kod szkolenia, przeznaczenie i czas trwania

Implementacja i administrowanie Moodle. Szkolenia i kursy Moodle.

Instalacja i konfiguracja oraz podstawy administrowania Moodle (MOODLE04). Bardziej zaawansowany kurs administracji serwerem Moodle, którego celem jest wdrożenie platformy na dedykowanym, firmowym serwerze.

Podczas szkolenia, słuchacze uczą się jak przygotować serwer pod platformę Moodle, jak zainstalować wszystkie elementy oraz jak parametryzować serwer. Podczas kursu zapoznajemy się także z podstawami administracji Moodle.


Szkolenia, kursy administracja Moodle. Projektowanie kursów Moodle

Przeznaczenie:Osoby, które administrują lub będą administrować platformą e-Learning Moodle. Osoby, które będą wdrażać system w firmie.

Czas trwania: 1 dzień.


Cel szkolenia

Po ukończeniu szkolenia uczestnik powinien, między innymi:

 • Znać wymagania systemowe platformy e-Learning Moodle.
 • Umieć zainstalować i skonfigurować wszystkie wymagane elementy serwera Moodle (PHP, MySQL, Moodle) na firmowym serwerze. Umieć zdefiniować parametry instalowanych komponentów.
 • Umieć tworzyć kategorie kursów oraz same kursy (w różnych układach).
 • Znać funkcjonalność platformy Moodle, włączać je wdrażanym systemie.
 • Umieć dodawać użytkowników, przydzielać im odpowiednie role w platformie (np. Gościa, Studenta, Nauczyciela).


Program szkolenia
 • Wprowadzenie do platformy e-Learning Moodle, omówienie funkcjonalności Moodle:
  • Wymagania systemowe (wersje Moodle).
  • Wybór odpowiedniego serwera hostingowego - najlepsze praktyki.
  • Przykładowe kursy Moodle (podstawowe elementy kursów, pytania testowe, wbudowane i zewnętrzne narzędzia, pliki multimedialne).
  • Ogólne zasady bezpiecznego używania Moodle.
 • Instalacja systemu na platformie Linux (etapy instalacji, konfiguracja poszczególnych elementów).
 • Instalacja systemu na platformie Windows (etapy instalacji, konfiguracja poszczególnych elementów).Przegląd panelu administracyjnego Moodle (możliwości administracyjne).
 • Przegląd panelu administracyjnego Moodle (możliwości administracyjne).
 • Zarządzanie kursami w Moodle, między innymi:
  • Tworzenie nowych kategorii kursów.
  • Tworzenie nowego kursu w Moodle.
  • Przenoszenie kursów pomiędzy kategoriami.
  • Tworzenie kopii zapasowej kursu Moodle.
  • Odtwarzanie kursu Moodle z kopii bezpieczeństwa.
 • Zarządzanie użytkownikami platformy Moodle:
  • Role użytkowników systemu Moodle (np. Gość, Student, Nauczyciel), porównanie ról użytkowników.
  • Rejestracja nowych użytkowników w systemie.
  • Przydzielanie ról zarejestrowanym osobom w systemie.
 • Zarządzanie zawartością kursów Moodle:
  • Przegląd elementów kursów Moodle (strona, książka, folder, itd.).
  • Tworzenie przykładowej zawartości kursu Moodle (krótki kurs z testem w silniku Moodle).
  • Przenoszenie zawartości kursu do innego elementu.
 • Zmiana wyglądu platformy Moodle:
  • Zmiana strony startowej Moodle.
  • Wybór szablonu Moodle (na podstawie standardowych szablonów).
 • Podsumowanie szkolenia.


Materiały szkoleniowe

Słuchacze otrzymują materiały szkoleniowe w języku polskim.