Kod szkolenia, przeznaczenie i czas trwania

Zastosowanie Microsoft Access do analizy danych OLAP

Zastosowanie Microsoft Access do analizy danych OLAP (MSACC04). Szkolenie, podczas którego stosujemy Microsoft Access do analizy danych biznesowych (podobnie, jak w poprzednim szkoleniu), które są przechowywane w systemach zewnętrznych (np. Oracle). Za pomocą techniki OLAP (Online Analytical Processing) pobieramy dane z systemu zewnętrznego i analizujemy je.


Szkolenia, kursy Microsoft Access Warszawa

Przeznaczenie: Kurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy przeprowadzają operacje analityczne lub tworzą zestawienia na podstawie danych zawartych w aplikacjach Microsoft Access. Szkolenie jest kierowane do wszystkich, którzy potrzebują przeprowadzać analizę danych i podejmować decyzje biznesowe.

Czas trwania: 2 dni.


Cel szkolenia

Po ukończeniu szkolenia uczestnik powinien:

 • Umiec podłączyć się do zewnętrznego źródła danych (np. Oracle, MySQL, Microsoft SQL Server).
 • Umieć tworzyć zapytania (kwerendy) do bazy danych.
 • Umieć tworzyć zestawienia o różnym stopniu złożoności.
 • Znać postawy języka zapytań SQL (Structured Query Language) - na podstawie wyrażeń generowanych w programie Access.
 • Umieć analizować dane biznesowe, dzięki czemu mogą odpowiadać na stawiane przez analityków pytania.


Program szkolenia

Wprowadzenie do szkolenia:

 • przegląd przykładowych danych biznesowych (np. Oracle, MySQL, Microsoft SQL Server).
 • omówienie procesu analizy danych biznesowych.
 • pytania stawiane przez analityka do ww. bazy danych.
 • typy danych przechowywanych w zewnętrznym systemie baz danych.

Tworzenie połączeń z zewnętrzną bazą danych:

 • tworzenie połaczenia z zewnętrznym systemem (omówienie).

Operacje na danych:

 • sortowanie danych w tabelach i widokach (rodzaje sortowania, sortowanie wg. "pustych" wartości).
 • filtrowanie danych w bazach danych MS Access (typy filtrów, sposoby filtrowania danych, filtrowanie proste i zaawansowane).

Tworzenie i modyfikowanie zapytań (kwerend):

 • rodzaje kwerend, stosowanie kreatora kwerend.
 • widok projektu kwerendy (zapytania) w bazie MS Access.
 • przegląd właściwości zapytań, kopiowanie zdefiniowanych ustawień.
 • grupowanie danych, sortowanie danych w zapytaniach.
 • zapytania (kwerendy) wybierające oraz zapytania (kwerendy) kwerendy krzyżowe.
 • zapytania (kwerendy) wyszukujące zduplikowane wartości.
 • zapytania (kwerendy) wyszukujące niepasujące dane.
 • kwerendy z parametrami (parametryczne).

Wprowadzenie do języka zapytań SQL (Structured Query Language):

 • wykorzystanie SQL w MS Access (zapytania SQL generowane podczas tworzenia kwerendy).
 • typy operacji w języku SQL.

Podstawy tworzenia zapytań w SQL:

 • sortowanie danych, eliminacja duplikatów.
 • wybieranie pierwszych / wybranych danych z bazy danych.
 • łączenie tekstów w kwerendach / zapytaniach MS Access.

Pozostałe funkcje w zapytaniach SQL:

 • filtrowanie danych (operatory porównujące i logiczne, brakujące dane, arytmetyczne).
 • funkcje w zapytaniach (agregujące, przetwarzające dane, daty i czasu, grupowanie danych, filtrowanie grup danych).
 • operacje na zbiorach (tworzenie podzapytań, różne typy podzapytań).
 • tworzenie tabel tymczasowych (zastosowania i wykorzystanie tabel tymczasowych, operacje na tabelach tymczasowych).


Materiały szkoleniowe

Słuchacze otrzymują materiały szkoleniowe w języku polskim, do których jest dołączona płyta DVD z filmami demonstracyjnymi.