Szkolenia i kursy - analiza danych

Analiza biznesowa to dyscyplina, której celem jest określenie potrzeb, problemów biznesowych i definiowania ich rozwiązań. Osoby, które wykonują zadania analizy biznesowej nazywane są analitykami biznesowymi. I do takich osób kierujemy nasze usługi szkoleniowo - doradcze. W poniższej tabeli znajdują się przykładowe szkolenia z naszej oferty.


Szkolenia, kursy Excel, IBM Domino, Moodle, LibreOffice, Analiza danychSzkolenia i kursy z zakresu Microsoft Access

Nazwa i krótki opis szkolenia

Analiza danych biznesowych za pomocą tabel przestawnych w Excelu (MSEX06). Szkolenie, którego głównym celem jest zapoznanie słuchaczy z możliwościami tworzenia raportów biznesowych za pomocą tabel przestawnych (Pivot Table). Podczas szkolenia uczymy się, w jaki sposób tworzyć i modyfikować tabele przestawne oraz w jaki sposób wykorzystywać możliwości tabel przestawnych (1 dzień).

Analiza danych biznesowych za pomocą tabel przestawnych w Microsoft Excel, szkolenie, kursMigracja danych Microsoft Excel do Microsoft Access (MSEX07). Szkolenie przeznaczone dla osób, które mają dużo danych w arkuszach Microsoft Excel i jest im coraz trudniej nimi zarządzać. Podczas szkolenia importujemy dane biznesowe zawarte w arkuszach Microsoft Excel do programu Microsoft Access i analizujemy je. Na podstawie wyników analizy tworzymy odpowiednie raporty i wizualizujemy je (1 dzień).

Migracja danych Microsoft Excel do Microsoft Access - analiza danych biznesowych, szkolenie, kursZastosowania Power BI. Analiza danych biznesowych za pomocą PowerPivot, raportowanie w PowerView i PowerMap (MSEX10). Szkolenie przeznaczone dla osób, których zadaniem jest analiza danych biznesowych oraz wizualizacja tych danych za pomocą narzędzi firmy Microsoft: PowerQuery, PowerView, PowerMap (2 dni).

Zastosowania Power BI. Analiza danych biznesowych za pomocą PowerPivot, raportowanie w PowerView i PowerMap, szkolenie, kursModelowanie i optymalizacja problemów decyzyjnych przy pomocy Microsoft Excel (MSEX11). Szkolenie dla analityków oraz osób, które na co dzień podejmują ważne decyzje biznesowe w oparciu o różnorodne dane biznesowe. Podczas szkolenia / konsultacji zapoznajemy się z podstawami modelowania i optymalizacji problemów decyzyjnych, niezbędnymi równaniami i metodami oraz przykładowymi narzędziami (np. Microsoft Solver, dodatkowe narzędzia – np. OpenSolver, które zwiększa możliwości standardowego Excela) - 2 dni.

Modelowanie i optymalizacja problemów decyzyjnych przy pomocy Microsoft Excel, szkolenie, kursAnaliza danych biznesowych za pomocą techniki OLAP (Online Analytical Processing) w Microsoft Excel (MSEX12). Autorskie warsztaty szkoleniowe przeznaczone dla analityków biznesowych. Na szkoleniu dowiesz się, co to jest kostka OLAP, jakiego rodzaju dane biznesowe są potrzebne do stworzenia kostki OLAP oraz jakiego rodzaju informacji dostarcza kostka OLAP. Szkolenie nie jest suchym wykładem, zawiera konkretne przykłady zastosowań (1 dzień).

Zastosowanie MS Query oraz języka SQL w arkuszach programu Excel, szkolenie, kursAnaliza danych biznesowych w Microsoft Access (MSACC03). Szkolenie, w którym słuchacze wykonują różnego rodzaju operacje na aplikacji biznesowej Microsoft Access. Kurs obejmuje tworzenie zapytań wybierających dane z wielu tabel, wykorzystywanie wbudowanych funkcji MS Access, uwzględnienie formatowania danych oraz ich sortowania. W ramach szkolenia uczestnicy zapoznają się z językiem SQL i sposobami jego wykorzystania w środowisku Microsoft Access w celu analizy danych. Zalecana jest znajomość podstaw Access (2 dni).

Analiza danych biznesowych w Microsoft AccessZastosowanie Microsoft Access do analizy danych OLAP (MSACC04). Szkolenie, podczas którego stosujemy Microsoft Access do analizy danych biznesowych Opodobnie, jak w poprzednim szkoleniu), które są przechowywane w systemach zewnętrznych (np. Oracle). Za pomocą techniki OLAP (Online Analytical Processing) pobieramy dane z systemu zewnętrznego i analizujemy je (2 dni).

Zastosowanie Microsoft Access do analizy danych OLAPKwerendy i zapytania w programie Microsoft Access (MSACC05). Kurs, podczas którego nauczymy się, jak tworzyć i modyfikować różnego rodzaju kwerendy w programie Microsoft Access. Podczas szkolenia zapoznajemy się z aplikacją oraz z danymi, które są w niej przechowywane. Poznajemy także inne źródła danych dla tworzonych zapytań (1 dzień).

Kwerendy i zapytania w Microsoft AccessTworzenie profesjonalnych raportów w programie Microsoft Access (MSACC06). Kurs, w którym słuchacze poznają sposoby tworzenia profesjonalnych raportów w Access. Raporty Access umożliwiają ciekawe (w graficzny sposób) przedstawianie informacji, ułatwiają innym osobom zrozumienie danych biznesowych. Pomagają także w znajdowaniu odpowiedzi na różne pytania biznesowe (1 dzień).

Profesjonalne raporty w programie Microsoft Access