OlapCube jest ciekawym, a także prostym w użyciu narzędziem do tworzenia kostek OLAP (technologia OLAP), na podstawie których analitycy (lub managerowie) mogą dokonywać analizy danych biznesowych. Jest to typowe narzędzie do tworzenia profesjonalnych raportów na podstawie danych przechowywanych w systemach ERP. OlapCube tworzy lokalnie przechowywane dane w postaci plików *.CUB (ang. cube). Pliki *.CUB mogą być przechowywane lokalnie i można na nich dokonywać, między innymi, następujące czynności:

  • przeglądanie kostek za pomocą OlapCube Reader (analiza danych biznesowych, przeglądanie wyników).
  • eksportowanie danych do programu Microsoft Excel, analiza za pomocą standardowych narzędzi.
  • generowanie raportów do przeglądania on-line (za pomocą OlapCube Dashboard).


PRZYKŁADOWE KOSTKI OLAP (PRZYKŁADOWA BAZA ORACLE EXPRESS) - ZRZUTY EKRANU

Krok 1: Zdefiniowaliśmy dane do kostki OLAP (utworzony plik *.CUB) -  kliknij, aby powiększyć.

Krok 2: Utworzyliśmy kostę OLAP (przeglaanie danych) -  kliknij, aby powiększyć.

Krok 3: Na podstawie kostki możemy wygenerować raporty i wykresy -  kliknij, aby powiększyć.

       


Główne zalety oraz obsługiwane bazy danych

Zalety korzystania z narzędzia OlapCube:

  • nie wymaga drogich rozwiązań w postaci serwerów SQL
  • nie wymaga drogich rozwiązań w postaci serwerów OLAP.
  • instaluje się łatwo i szybko (Windows XP, Windows 7, Vista, Windows 8).
  • nie jest uzależnione od zainstalowanej wersji Microsoft Office (2003 - 2013).
  • Dodatkowo OlapCube jest łatwy i prosty w użyciu.

Wspierane sa następujące bazy danych:


SQL Server   Oracle   IBM DB2   MySQL   Sybase   Informix   PostgreSQL   IBM UniVerse   IBM UniData   Progress   Firebird   Interbase   Paradox   Ingres   Mimer SQL   Pervasive   SQLBase   Caché   Teradata   DBMaker   Valentina   Excel   Access
Text files   Visual FoxPro   SQLite   Filemaker