OLAP (On-line Analytical Processing) to technologia, która pozwala tworzyć wielowymiarowe kostki danych na podstawie informacji znajdujących się w hurtowniach danych (informacje biznesowe). Dzięki zastosowaniu technologii OLAP można w łatwy i prosty sposób odpowiedzieć na pytania Kierownictwa firmy.


Jako Partner handlowy producenta rozwiązania OlapCube oferujemy sprzedaz oprogramowania oraz szkolenia, w którym słuchacze uczą się, w jaki sposób tworzyć i edytować kostki OLAP.


OlapCube jest ciekawym, a także prostym w użyciu narzędziem do tworzenia kostek OLAP (technologia OLAP), na podstawie których analitycy (lub managerowie) mogą dokonywać analizy danych biznesowych. Jest to typowe narzędzie do tworzenia profesjonalnych raportów na podstawie danych przechowywanych w systemach ERP. OlapCube tworzy lokalnie przechowywane dane w postaci plików *.CUB (ang. cube).


Pliki *.CUB mogą być przechowywane lokalnie i można na nich dokonywać, między innymi, następujące czynności:

  • przeglądanie kostek za pomocą OlapCube Reader (analiza danych biznesowych, przeglądanie wyników).
  • eksportowanie danych do programu MS Excel, analiza za pomocą standardowych narzędzi.
  • generowanie raportów do przeglądania on-line (za pomocą OlapCube Dashboard).