Wykonujemy audyty Lotus Notes Domino

Audyt IBM Notes Domino

Audyt rozwoju Lotus Notes Domino. Podczas tego audytu badany jest "stan posiadania" firmy, głównie pod względem rozwiązań Lotus. Na jego podstawie tworzony jest raport pozwalający oszacować możliwości rozwoju systemu pod kątem nowych lub usprawnienia istniejących aplikacji Domino. Audyt pozwala również oszacować potencjalne zagrożenia związane z utrzymaniem platformy lub migracją do innych systemów.

Audyt ogólny (tzw. spis z natury). Celem tego audytu jest utworzenie księgi instalacji. Badam stan instalacji, ustawienia systemu oraz spisuję konfigurację systemu. Na podstawie analizy tworzę księgę systemu - zwykle jest ona dostępna w postaci dokumentu lub aplikacji Lotus Notes.

Audyt bezpieczeństwa systemu. Celem tego audytu jest analiza bezpieczeństwa systemu IBM Lotus Notes Domino. Analizowane są ustawienia systemu, istniejąca konfiguracja. Wynikiem audytu jest odpowiedni raport, wyniki audytu przedstawiam podczas prezentacji.

Audyt aplikacji Domino. Celem tego audytu jest analiza istniejącej aplikacji Domino oraz wskazanie możliwych poprawek. Audyt jest szczególnie przydatny, jeśli aplikacja działa wolno lub jej funkcjonalność nie jest odpowiednia.

Niestandardowy audyt systemu Lotus Notes Domino. Oferuję bardzo niestandardowe audyty systemu Lotus Notes Domino.