Kod szkolenia, przeznaczenie i czas trwania

Projektowanie aplikacji w Lotus Workflow

Szkolenie przeznaczone dla projektantów aplikacji workflow (Lotus Workflow), czyli dla osób które projektują obieg dokumentów w systemie IBM Lotus Workflow.


Administracja IBM Domino 9, Administering IBM Domino 9

Przeznaczenie: dla projektantów aplikacji, projektantów systemów workflow w środowisku IBM Notes Domino.

Czas trwania: 2 dni.


Cel szkolenia

Po ukończeniu szkolenia uczestnik powinien:

 • Znać architekturę rozwiązania Lotus Workflow.
 • Umieć zaimplementować i skonfigurować Lotus Workflow na serwerze Lotus Domino.
 • Umieć zaprojektować formularz aplikacji (Domino Designer) oraz proces workflow (Architect).
 • Umieć przetestować zaprojektowaną aplikację.


Program szkolenia
 • Workflow Management Coalition (WMC), czyli standardy "przepływu pracy".
 • Podstawowe skladniki procesów przeplywu pracy, wymagania dotyczące rozwiązań workflow.
 • Zalety stosowania oprogramowania Lotus Workflow w porównaniu do projektowania aplikacji Notes dla celów workflow.
 • Techniki modelowania procesów.
 • Instalacja i konfigurowanie Lotus Workflow.
 • Wymagane elementy składowe, konfiguracja baz danych.
 • Modelowanie i aktywowanie procesów w Lotus Workflow Architect.
 • Tworzenie raportów.
 • Testowanie aplikacji workflow w środowisku Lotus Notes.
 • Używanie elementu Workflow Viewer.
 • Konfigurowanie sledzenia informacji dotyczących wystapień procesów workflow  (tzw. instancji procesów).
 • Archiwizacja dokumentów, konfigurowanie bazy archiwizacyjnej.
 • Podsumowanie szkolenia.


Materiały szkoleniowe

Słuchacze otrzymują materiały szkoleniowe w języku polskim, do których jest dołączona płyta CD/DVD z filmami demonstracyjnymi.