Kod szkolenia, przeznaczenie i czas trwania

Szkolenie, kurs, poczta elektroniczna, IBM Lotus iNotes

LNUS03: Szkolenie "Lotus iNotes 8.5 - szkolenie dla użytkowników" jest przeznaczone dla osób, które wykorzystują przeglądarkę do korzystania z poczty, kalendarza, zadań do wykonania Lotus (klient poczty nazywa się Lotus iNotes).


Administracja IBM Domino 9, Administering IBM Domino 9

Przeznaczenie: dla użytkowników klienta poczty Lotus iNotes.

Czas trwania: 1 dzień.


Cel szkolenia

Po ukończeniu szkolenia uczestnik powienien:

 • Umieć korzystać z klienta poczty WWW - Lotus iNotes.
 • Umieć efektywnie korzystać z poczty elektronicznej, kalendarza, listy czynności do wykonania.
 • Umieć wspóldzielić zasoby na serwerze Lotus (poczta, kalendarz, notatnik).


Program szkolenia

Wstęp do szkolenia, krótko o szkoleniu.

Platforma IBM Lotus Notes Domino – prezentacja głównych możliwości platformy, zastosowania biznesowe (m. in. poczta elektroniczna, aplikacje).

Klienci poczty elektronicznej – Lotus Notes, Traveler, Lotus iNotes (przedmiot szkolenia). Krótko o każdym z rodzajów klienta poczty elektronicznej, wspólne możliwości i cechy.

Lotus iNotes – przegląd okna, elementy składowe okna:

 • Logowanie się do systemu.
 • Elementy okna Lotus iNotes, przegląd elementów składowych Lotus iNotes.
 • Różne tryby pracy: tryb pełny oraz tryb uproszczony.
 • Strona domowa oraz jej modyfikacja.
 • Prawy pasek boczny, obsługa prawego paska bocznego. Pomoc w Lotus iNotes.
 • Bezpieczne wylogowanie się z systemu.

Poczta elektroniczna przez przeglądarkę WWW:

 • Logowanie się do systemu, otwieranie skrzynki pocztowej.
 • Widoki i foldery w skrzynce pocztowej (przegląd).
 • Tworzenie i wysyłanie wiadomości pocztowych.
 • Formatowanie wiadomości pocztowych.
 • Sprawdzanie pisowni listu przed wysłaniem.
 • Tworzenie papeterii oraz ich zastosowanie.
 • Czytanie wiadomości pocztowych.
 • Odpowiadanie na listy (różne rodzaje odpowiedzi).
 • Przesyłanie wiadomości pocztowych do innych osób (forward wiadomości).
 • Opcje dostarczania wiadomości pocztowych.
 • Załączniki (pliki załączników) w Lotus iNotes.

Dostosowanie skrzynki pocztowej do własnych potrzeb:

 • Preferencje poczty elektronicznej.
 • Definiowanie podpisu wiadomości.
 • Definiowanie tzw. wskaźników przyciągających uwagę.
 • (Opcjonalnie) Bezpieczeństwo poczty elektronicznej (plik ID, dodawanie pliku do skrzynki, szyfrowanie dokumentów).

Zarządzanie dokumentami w Lotus Notes:

 • Śledzenie wiadomości pocztowych, definiowanie opcji śledzenia wiadomości.
 • Zarządzanie spamem, definiowanie (modyfikowanie) listy niepożądanych nadawców.
 • Foldery (tworzenie i usuwanie folderów).
 • Zarządzanie listami za pomocą reguł pocztowych (tworzenie i usuwanie reguł pocztowych).
 • Efektywne wyszukiwanie listów (indeks pełnotekstowy).
 • Drukowanie listów.

Udostępnianie (delegowanie) poczty:

 • Udostępnianie poczty innym osobom (prawa dostępu).
 • Otwieranie poczty innego użytkownika, tworzenie skrótów.
 • Wysyłanie listu w imieniu innego użytkownika (zasada działania).

Archiwizowanie wiadomości:

 • Definiowanie ustawień archiwizacji wiadomości.
 • Przenoszenie listów do archiwum.
 • Przeglądanie archiwum.

Agent nieobecności (poza biurem):

 • Definiowanie daty rozpoczęcia i zakończenia.
 • Definiowanie komunikatów dla nadawców.
 • Wyjątki.

Organizowanie spotkań (konferencji) w kalendarzu:

 • Harmonogram pracy użytkownika (definiowanie).
 • Dodawanie nowej pozycji do kalendarza (rodzaje pozycji).
 • Dodawanie powiadomień do pozycji kalendarza.
 • Omówienie projektu (rozsyłane zaproszenia na konferencję).
 • Możliwości uczestnika konferencji (zgoda, odrzucenie, delegowanie).
 • Automatyczne zarządzanie zaproszeniami.
 • Możliwości właściciela spotkania (anulowanie, potwierdzanie konferencji).
 • Wyświetlanie informacji nieprzetworzonych.
 • Drukowanie kalendarza.

Udostępnianie (delegowanie) kalendarza:

 • Tworzenie kalendarza grupowego oraz edycja kalendarza.
 • Usuwanie kalendarzy grupowych.

Lista czynności do wykonania:

 • Tworzenie czynności do wykonania (osobistej, przypisana innym).
 • Możliwości osoby, której przydzielono czynność do wykonania.
 • Możliwości właściciela czynności do wykonania (anulowanie czynności, potwierdzenia).

Kontakty (lista kontaktów):

 • Tworzenie nowego dokumentu kontaktu, dodawanie kontaktów (różne sposoby).
 • Przesyłanie kontaktu do innych osób.

Notatnik:

 • Dodawanie nowych notatek, modyfikacja wpisów.
 • Przesyłanie notatek do innych osób.

Praca w trybie bez połączenia:

 • Zalety pracy bez podłączenia.
 • Instalacja subskrypcji.
 • Definiowanie ustawień Lotus Sync Manager (np. harmonogram synchronizacji).
 • Korzystanie z poczty w trybie bez połączenia.


Materiały szkoleniowe

Słuchacze otrzymują materiały szkoleniowe w języku polskim, do których jest dołączona płyta CD/DVD z filmami demonstracyjnymi.