Kod szkolenia, przeznaczenie i czas trwania

Szkolenia, kursy IBM Lotus Notes Workflow

Obieg dokumentów (workflow) w IBM Lotus Notes. Szkolenie przeznaczone jest dla kadry kierowniczej, osób, które są zainteresowane wdrożeniem obiegu dokumentów w firmie.


Administracja IBM Domino 9, Administering IBM Domino 9

Przeznaczenie: dla Kierownictwa firmy.

Czas trwania: 4 godz.


Cel szkolenia

Po ukończeniu szkolenia uczestnik powienien:

  • Znać możliwości systemu pod względem obiegu dokumentów (workflow).


Program szkolenia
  • Co to jest obieg dokumentów (workflow)?
  • Zasada działania obiegu dokumentów za pomocą skrzynki pocztowej.
  • Zasada działania aplikacji z obiegiem dokumentów (na przykładzie "biblioteki dokumentów").


Materiały szkoleniowe

Słuchacze otrzymują materiały szkoleniowe w języku polskim, do których jest dołączona płyta CD/DVD z filmami demonstracyjnymi.