Kod szkolenia, przeznaczenie i czas trwania

IBM Notes Troubleshooting - HelpDesk IBM Lotus Notes

Szkolenie jest odpowiednikiem N8360_Help Desk Troubleshooting for IBM Lotus Notes Domino 8.X (9). Celem szkolenia jest przygotowanie pracowników działu HelpDesk do pracy związanej z rozwiązywaniem problemów użytkowników IBM Lotus Notes. Podczas szkolenia omawiamy najważniejsze elementy związane z technicznymi aspektami programu IBM Lotus Notes.


Administracja IBM Domino 9, Administering IBM Domino 9

Przeznaczenie: dla średniozaawansowanych oraz zaawansowanych użytkowników systemu, przyszłych / obecnych pracowników HelpDesku.

Czas trwania: 1 dzień.


Cel szkolenia

Po ukończeniu szkolenia uczestnik powinien:

 • Znać podstawowe problemy związane z wykorzystaniem Lotus Notes przez użytkowników.
 • Umieć odpowiednio diagnozować, analizować i rozwiązywać problemy związane z programem Lotus Notes.


Program szkolenia

Lekcja 1: Wprowadzenie do głównych zasobów pomocy firmy IBM:

 • Korzystanie z zasobów IBM (strony dot. produktów i rozwiązań, strony wsparcia HelpDesk IBM, korzystanie ze stron wsparcia IBM).
 • Uruchomienie programu Domino Administrator (Domino Administrator, interfejs programu Domino Administrator).
 • Podstawowe narzędzia administracyjne (przegląd zakładek programu).

Lekcja 2: Zarządzanie stacją roboczą Lotus Notes:

 • Diagnozowanie problemów z implementacją strony powitalnej (sposób implementacji, dokument Policy, typy Policy, zasada działania polis, wyliczanie efektywnej polisy).
 • "Niszczenie" / reinstalacja istniejącej stacji roboczej Lotus Notes (ważniejsze pliki stacji roboczej, składnia pliku notes.ini, przykładowe kłopoty ze stacją roboczą Lotus Notes.
 • Korzystanie ze stacji roboczej przez kilku użytkowników (sposoby umożliwiania korzystania ze stacji roboczej przez wielu użytkowników, instalacja "multi-user", sposób konfiguracji klienta "multi-user", manualny sposób umożliwienia korzystania z Lotus Notes przez wielu użytkowników).
 • Odzyskiwanie plików ID użytkownika (sposoby odzyskiwania plików ID, odzyskiwanie haseł do plików ID, ID Vault).

Lekcja 3: Zarządzanie prawami dostępu do aplikacji Lotus Notes:

 • Diagnozowanie problemów z dostępem dom serwera (restrykcje w dostępie do serwera, rola grup, rozwiązywanie problemów z dostępem do serwera, podgląd przynależności użytkowników do grup).
 • Określanie efektywnego dostępu do aplikacji Lotus Notes (mechanizm działania praw dostępu do aplikacji, ACL bazy danych, dostęp anonimowy, poziomy praw dostępu, określanie efektywnego dostępu do aplikacji, role użytkowników, lista ECL).

Lekcja 4: Zarządzanie bazami danych:

 • Odświeżanie i zastępowanie szablonu bazy danych (różnice pomiędzy odświeżaniem i zastępowaniem szablonu, mechanizm i zasada działania).
 • Kompaktowanie lokalnych baz danych (sposoby zarządzania rozmiarem bazy danych, kompaktowanie baz danych, kompaktowanie lokalnych baz danych).
 • Archiwizacja dokumentów (archiwizowanie dokumentów bazach danych, archiwizacja wiadomości w skrzynce pocztowej, tworzenie i przegląd archiwum, przegląd ustawień dot. archiwizowania dokumentów).
 • Problemy dotyczące archiwizacji wiadomości w skrzynce pocztowej (diagnozowanie problemu, przeglądanie dokumentu polisy).

Lekcja 5: Rozwiązywanie problemów z pocztą elektroniczną:

 • Wprowadzenie do przepływu poczty elektronicznej ("mail routing", sieci NNN, przesyłanie poczty między sieciami NNN, protokoły pocztowe).
 • Rozwiązywanie problemów z pocztą elektroniczną, odpowiadanie na zgłoszone błędy (kategorie błędów, przyczyny występowania błędów, raporty o niepowodzeniu doręczenia poczty, odpowiadanie na raporty).
 • Przeglądanie poczty "waiting" oraz "dead" (przyczyny powstawania, przeglądanie poczty, sposoby rozwiązywania problemów).
 • Sposoby śledzenia dostarczenia poczty (określanie ścieżki dostarczenia wiadomości, śledzenie wiadomości).
 • Śledzenie wiadomości ("message tracking" oraz zasada działania, ststusy wiadomości w kolejce poczty elektronicznej).

Lekcja 6: Rozwiązywanie problemów z pocztą elektroniczną:

 • Prywatna Książka Adresowa (Kontakty) - rozwiązywanie problemów, zamiana szablonu "kontaktów").
 • Directory Catalog (cel implementacji, zasada działania, rozwiązywanie problemów).
 • Szyfrowanie wiadomości pocztowych (mechanizm szyfrowania i podpisów cyfrowych, jak wysyłać "bezpieczną" pocztę elektroniczną?).
 • Rozwiązywanie problemów z udostępnianiem skrzynki pocztowej, kalendarza oraz czynności do wykonania (delegowanie dostępu).
 • Rozwiązywanie problemów z usługą "Out Of Office" (zasada działania, możliwe problemy oraz rozwiązywanie problemów z usługą).

Lekcja 7: Proces replikacji, problemy z replikacją baz danych:

 • Tworzenie lokalnych replik baz danych (szyfrowanie bazy danych).
 • Definiowanie ustawień związanych z replikacją bazy danych, przegląd ustawień.
 • Diagnozowanie problemów związanych z procesem replikacji (czynniki wpływające na proces replikacji, rozwiązywanie podstawowych problemów związanych z procesem replikacji).
 • Konflikty replikacji (przyczyny powstawania konfliktów, zasada powstawania konfliktów "zapisu" vs. "konfliktów "replikacji", sposoby rozwiązywania problemów, postępowanie z konfliktami replikacji).
 • Problemy z replikacją (po stronie aplikacji, po stronie serwera) oraz ich diagnozowanie.


Materiały szkoleniowe

Słuchacze otrzymują materiały szkoleniowe w języku polskim, do których jest dołączona płyta CD/DVD z filmami demonstracyjnymi.