Kod szkolenia, przeznaczenie i czas trwania

Podstawy projektowania aplikacji w Domino Designer

Szkolenie przeznaczone dla początkujących projektantów aplikacji Notes. Podczas szkolenia słuchacze uczą się, między innymi, jak modyfikować aplikacje Lotus Notes oraz w jaki sposób projektować nowe aplikacje w środowisku Domino Designer.


Administracja IBM Domino 9, Administering IBM Domino 9

Przeznaczenie: dla początkujących i średniozaawansowanych projektantów aplikacji Notes.

Czas trwania: 3-4 dni.


Cel szkolenia

Po ukończeniu szkolenia uczestnik powinien:

 • Znać podstawy projektowania aplikacji w środowisku Domino Designer 8.5.
 • Tworzyć aplikacje Notes.
 • Tworzyć strony (pages).
 • Projektować formularze (forms).
 • Konstruować widoki (views).
 • Znać podstawy języka formuł (Formula Language) do dodawania funkcjonalności formularzy, widoków.
 • Stosować czynności (actions) w celu automatyzacji zadań.
 • Tworzyć i projektować strony XPages, "przenosić" funkcjonalność formularzy do XPages.
 • Tworzyć i uruchamiać agentówdo automatyzacji zadań.
 • Zaplanować i wdrożyć aplikację na serwer (także zaplanować bezpieczeństwo).


Program szkolenia
 • Lekcja 1: Poznawanie aplikacji w IBM Lotus Domino 8.5.1
 • Lekcja  2: Poznawanie środowska IBM Lotus Domino 8.5.1
 • Lekcja  3: Tworzenie aplikacji, sposoby tworzenia aplikacji.
 • Lekcja  4: Tworzenie stron (pages).
 • Lekcja  5: Projektowanie formularzy (forms).
 • Lekcja  6: Tworzenie widoków (views).
 • Lekcja  7: Wprowadzenie do języka formuł (Formula Language).
 • Lekcja  8: Stosowanie formuł w formularzach.
 • Lekcja  9: Stosowanie formuł w widokach.
 • Lekcja  10: Rozszerzanie funkcjonalności formularzy.
 • Lekcja  11: Rozszerzanie funkcjonalności widoków.
 • Lekcja  12: Stosowanie czynności.
 • Lekcja  13: Tworzenie stron XPages.
 • Lekcja  14: Praca z kontrolkami.
 • Lekcja  15: Rozszerzanie funkcjonalności stron XPages.
 • Lekcja  16: Agenty Lotus Notes.
 • Lekcja  17: Bezpieczeństwo aplikacji.
 • Lekcja  18: Wdrożenie aplikacji na serwer.


Materiały szkoleniowe

Słuchacze otrzymują materiały szkoleniowe w języku polskim, do których jest dołączona płyta CD/DVD z filmami demonstracyjnymi.