Kod szkolenia, przeznaczenie i czas trwania

Podstawy projektowania w xPages (IBM Notes Domino)

Wprowadzenie do IBM Lotus Domino xPages. Uczestnicy kursu zapoznają się z podstawowymi elementami projektowania baz danych z wykorzystaniem technologii xPages.


Administracja IBM Domino 9, Administering IBM Domino 9

Przeznaczenie: Kurs jest adresowany do programistów i projektantów Lotus Domino, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat możliwości tworzenia interfejsu WWW aplikacji Lotus Domino, a także na temat nowych możliwości oferowanych przez środowisko programistycznego oparte o Eclipse.

Czas trwania: 2 - 3 dni.


Cel szkolenia

Po ukończeniu szkolenia uczestnik powinien:

 • Znać podstawy programowania aplikacji w środowisku Domino Designer 8.5 - za pomocą xPages.


Program szkolenia

Część I: Podstawy XPages

 • Omówienie możliwości rozbudowy aplikacji przy pomocy technologii XPages.
 • Analiza technologii XPages – model przetwarzania.
 • Instalacja i konfiguracja przykładowej aplikacji na serwerze.
 • Omówienie wykorzystania zasobów i ustawienia (konfiguracja) komponentów XPages.
 • Analiza działania przykładowej aplikacji.
 • Tworzenie stron XPage i analiza kodu źródłowego obsługującego żądania użytkowników.

Część II: Komponenty tworzone przez użytkownika

 • Omówienie możliwości rozbudowy aplikacji przy pomocy technologii XPages.
 • Tworzenie własnej kontrolki.
 • Dodawanie i obsługa akcji związanych z kontrolką.
 • Wykorzystanie kontrolki na stronie XPage.
 • Tworzenie kontrolki wykorzystującej zdefiniowane źródło danych.
 • Zaawansowane ustawienia dla zdefiniowanych kontrolek.

Część III: Tematy zaawansowane związane z tworzeniem stron XPage oraz kontrolek wykorzystywanych na tych stronach.

 • Konfiguracja walidacji danych i obsluga błędów po stronie serwera i klienta.
 • Wykorzystanie arkusza stylów do strony XPage.
 • Ustawienia i konfiguracji strony XPage.
 • Wykorzystanie zmiennych i zakres ich widoczności – wykorzystanie obiektów przechowywanych jako atrybuty sesji i żądania (session and request scope).
 • Wykorzystanie tzw. motywów w XPages (themes).
 • Rozwiązywanie problemów – wykorzystanie mechanizmów logowania zdarzeń, analiza wyjątków.

Część III: Omówienie wybranych funkcjonalności środowiska programistycznego opartego o Eclipse.

 • Wykorzystanie perspektyw i widoków Eclipse.
 • Reprezentacja elementów projektu w postaci XML.
 • Wykorzystanie SVN lub CVS do wersjonowania kodu oraz pracy zespołowej.


Materiały szkoleniowe

Słuchacze otrzymują materiały szkoleniowe w języku polskim.