Kod szkolenia, przeznaczenie i czas trwania

Monitorowanie serwerów IBM Domino

Autorskie szkolenie poświęcone zaawansowanej administracji IBM Lotus Notes Domino. Celem jest wdrożenie monitorowania działającego serwera IBM Lotus Notes Domino. Uczestnicy warsztatów zapoznają się z różnymi sposobami i narzędziami monitorowania systemu (dostępne w IBM Domino, narzędzia firm trzecich, np. PRTG Network Monitor).


Administracja IBM Domino 9, Administering IBM Domino 9

Przeznaczenie: dla średniozaawansowanych oraz zaawansowanych administratorów.

Czas trwania: 1 dzień.


Cel szkolenia

Po ukończeniu szkolenia uczestnik powinien:

 • Znać zasady działania podstawowych narzędzi monitorujących system IBM Lotus Notes Domino.
 • Włączyć i skonfigurować główne narzędzia monitorujące system (Domino Server Log, Mail Journaling, Mail Tracking, User Activity).
 • Znać zasadę działania, bazy danych oraz elementy DDM (Domino Domain Monitoring).
 • Definiować hierarchię monitoringu w domenie (Server Collection Hierarchy).
 • Tworzyć, modyfikować i usuwać próby (probes), zdarzenia (events) oraz filtry (filters) w DDM (Domino Domain Monitoring).
 • Znać zasady działania dodatkowych (zewnętrznych) narzędzi wspomagających monitorowanie serwerów IBM Lotus Notes Domino.


Program szkolenia

Podstawowe narzędzia wspomagające monitorowanie serwerów IBM Lotus Domino:

 • Domino Server Log – rejestr serwera Domino (log.nsf).
 • Mail Journaling – śledzenie rodzaju przechodzących przez serwer wiadomości pocztowych.
 • Mail Tracking – śledzenie przepływu wiadomości pocztowych.
 • Activity Trends – śledzenie aktywności użytkowników na bazach danych (aplikacjach).
 • Health Monitoring – monitorowanie stanu serwera Domino.
 • Reporter – tworzenie i uruchamianie raportów związanych z działaniem systemu.

Konfigurowanie i analiza podstawowych narzędzi wspomagających monitorowanie systemu:

 • Domino Server Log – przegląd rejestru, analiza rejestru (Log Analysis).
 • Mail Journaling – konfigurowanie narzędzia, sposoby wykorzystania.
 • Mail Tracking – konfigurowanie narzędzia, sposoby wykorzystania.
 • Activity Trends – konfigurowanie narzędzia, analiza aktywności użytkowników.
 • Health Monitoring – konfigurowanie narzędzia, efektywne jego wykorzystanie.
 • Reporter – konfigurowanie narzędzia, tworzenie i modyfikowanie raportów. Uruchamianie raportów w systemie.

Domino Domain Monitoring (DDM) – główne narzędzie monitorujące system:

 • Wprowadzenie do narzędzia Domino Domain Monitoring.
 • Najlepsze praktyki (best practices) dotyczące DDM.

Koncepcja działania i architektura DDM (Domino Domain Monitoring):

 • Próby oraz ich rodzaje (probes), zdarzenia (events) oraz filtry (filters).
 • Tworzenie, modyfikowanie oraz usuwanie dokumentów prób (probes).
 • Przegląd i definiowanie hierarchii zbierania informacji (monitoringu) w domenie serwerów Domino (Collection Hierarchy).
 • Interfejs użytkownika w DDM (Monitoring Configuration Database, Domino Domain Monitoring Database).
 • Monitorowanie zdarzeń w systemie (events). Rodzaje zdarzeń, przykładowe zdarzenia.
 • Tworzenie i modyfikowanie nowych zdarzeń w systemie oraz sposoby informowania o ich wystąpieniu.
 • Filtrowanie zdarzeń w domenie.
 • Monitorowanie systemu za pomocą zewnętrznych narzędzi:
 • Przypadki monitorowania systemu opartego o platformę IBM Lotus Notes Domino.

Dodatkowe produkty i rozwiązania:

 • ACL Auit Tool.
 • VitalSigns Monitors lub inne narzędzie.
 • SecureTrac (dodatkowo monitoring pod kątem bezpieczeństwa).


Materiały szkoleniowe

Słuchacze otrzymują materiały szkoleniowe w języku polskim, do których jest dołączona płyta CD/DVD z filmami demonstracyjnymi.