Kod szkolenia, przeznaczenie i czas trwania

Autorskie warsztaty, których celem jest przygotowanie administratorów do drugiego z wymaganych egzaminów certyfikacyjnych IBM. Dostępne w dwóch formach - warsztatów (wykład, ćwiczenia) oraz materiałow szkoleniowych.


Administracja IBM Domino 9, Administering IBM Domino 9

Przeznaczenie: Dla administratorów systemu, którzy chcą się przygotować do do drugiego z wymaganych certyfikatów administracyjnych z zakresu IBM Lotus Domino 8.5.

Czas trwania: 1 dzień


Cel szkolenia

Po ukończeniu szkolenia uczestnik powienien:

  • Znać tematykę egzaminu.
  • Znać przykładowe pytania egzaminacyjne oraz rozumieć poprawne odpowiedzi.


Program szkolenia

Podczas warsztatów zapoznajemy się z przykładowymi pytaniami egzaminacyjnymi, staramy się również przedyskutować poprawne odpowiedzi na pytania. Pytania egzaminacyjne mają na celu zbadanie wiedzy związanej z:

  • Defining and Managing Policies.
  • Install and Configure.
  • Mail.
  • Manage and Maintain.
  • Managing Servers.
  • Platform Support.
  • Security.


Materiały szkoleniowe

Słuchacze otrzymują materiały odpowiednia materiały szkoleniowe w formie drukowanej, a także dodatkowe materiały na DVD.