Kod szkolenia, przeznaczenie i czas trwania

Implementaja i monitorowanie klastrów IBM Domino

Warsztaty poświęcone zaawansowanej administracji IBM Lotus Notes Domino (klastry Domino). Słuchacze tworzą klaster Domino, konfigurują go oraz administrują nim. Szkolenie nie obejmuje instalacji serwerów Domino (uczestnicy pracują na przygotowanych wcześniej maszynach wirtualnych). Celem warsztatów jest nabycie umiejętności tworzenia i zarządzania klastrami serwerów bazujących na platformie IBM Lotus Notes Domino.


Administracja IBM Domino 9, Administering IBM Domino 9

Przeznaczenie: dla średniozaawansowanych oraz zaawansowanych administratorów.

Czas trwania: 1 dzień.


Cel szkolenia

Po ukończeniu szkolenia uczestnik powinien:

 • Znać podstawowe przyczyny biznesowe tworzenia klastrów.
 • Znać zastosowanie klastrów Domino oraz podstawowe ich cechy (load balancing, failover).
 • Umieć tworzyć klastry Domino oraz konfigurować je.
 • Konfigurować proces replikacji baz danych w klastrze Domino (tworzenie replik, konfigurowanie połączeń odpowiadających za replikację).
 • Zarządzać klastrami Domino (dodawanie klastrów do serwera, przenoszenie serwerów pomiędzy klastrami, usuwanie serwera z klastra).
 • Monitorować działanie klastrów Domino.


Program szkolenia

Podstawowe informacje o klastrach Domino:

 • Czym jest klaster Domino, w jakim celu używamy klastrów Domino?
 • Podstawowe wymagania techniczne dla klastrów Domino.
 • Planowanie wdrożenia klastrów Domino.

Tworzenie i modyfikowanie klastrów Domino (administracja klastra):

 • Etapy implementacji klastrów Domino (procedury).
 • Tworzenie klastra Domino (jak Domino tworzy klastry?).
 • Dodawanie nowych serwerów do klatra Domino.
 • Zarządzanie klastrami Domino (procedury).
 • Monitorowanie klastrów Domino (procedury).

Konfigurowanie głównych cech klastra:

 • Zasada działania cechy Failover.
 • Konfigurowanie Failover oraz sposoby zarządzania Failover.
 • Konfigurowanie i zarządzanie Load Balancing.

Aplikacje Domino w klastrze:

 • Replikacja baz danych w klastrze Domino.
 • Zarządzanie bazami danych w klastrze.

Monitorowanie i analiza klastrów Domino:

 • Analiza konfiguracji klastra Domino.
 • Metody monitorowania klastrów Domino.
 • Monitorowanie wydajności klastra (Cluster Performance).
 • Monitorowanie aktywności klastrów (Cluster Activity).

Zarządzanie klastrami Domino:

 • Przenoszenie serwerów pomiędzy klastrami Domino.
 • Usuwanie serwera Domino z klastra.


Materiały szkoleniowe

Słuchacze otrzymują materiały szkoleniowe w języku polskim, do których jest dołączona płyta CD/DVD z filmami demonstracyjnymi.