Kod szkolenia, przeznaczenie i czas trwania

Formula Language w Domino Designer (aplikacje Notes)

LNPRO03 Zastosowanie języka formuł do analizy danych aplikacji Lotus Notes. Warsztaty dedykowane osobom, które analizują dane znajdujące się w aplikacjach Lotus Notes. Podczas warsztatów słuchacze tworzą nowe (prywatne) widoki oraz poznają "analityczne" zastosowanie języka formuł Lotus Notes.


Administracja IBM Domino 9, Administering IBM Domino 9

Przeznaczenie: dla osób, których zadaniem jest analiza danych przechowywanych w aplikacjach Notes.

Czas trwania: 1 dzień.


Cel szkolenia

Po ukończeniu szkolenia uczestnik powinien:

  • Znać podstawy budowy i projektowania aplikacji Lotus Notes.
  • Znać podstawy języka @Formula Language (język formuł).
  • Umieć zastosować najważniejsze funkcje (wyrażenia) do analizy danych, znajdujących się w aplikacjach Lotus Notes.


Program szkolenia
  • Krótki przegląd analizowanej aplikacji (bez danych firmowych).
  • Wprowadzenie do środowiska IBM Lotus Domino Designer.
  • Podstawy budowy / tworzenia aplikacji w środowisku Domino Designer.
  • Modyfikowanie aplikacji pod kątem analizy danych - eksport danych do programu MS Excel.


Materiały szkoleniowe

Słuchacze otrzymują materiały szkoleniowe w języku polskim, do których jest dołączona płyta DVD z filmami demonstracyjnymi.