Kod szkolenia, przeznaczenie i czas trwania

Administracja IBM Domino - Zarządzanie uzytkownikami i serwerami

Przeznaczone dla administratorów systemu IBM Lotus Domino. Podczas szkolenia słuchacze uczą się zarządzać użytkownikami systemu oraz serwerami Lotus Domino (3 dni).

Kurs przeznaczony dla początkujących oraz średniozaawansowanych administratorów system Lotus Domino. Przeznaczony dla administratorów systemu, którzy chcą zrozumieć koncepcję platformy oraz zapoznać się z możliwościami systemu oraz klienta administracyjnego Domino Administrator. Odpowiednik szkolenia (kursu) - D8L77 Managing IBM Lotus Domino 8.5 Servers and Users.


Administracja IBM Domino 9, Administering IBM Domino 9

Przeznaczenie: dla początkujących administratorów systemu IBM Lotus Domino.

Czas trwania: 3 dni.


Cel szkolenia
 • Zarządzanie użytkownikami.
 • Zarządzanie grupami.
 • Zarządzanie klientem Lotus Notes oraz pozostałymi klientami (WWW, Traveler).
 • Wdrażanie aplikacji kompozytowych.
 • Zarządzanie serwerami Lotus Domino.
 • Aktualizacja serwera Lotus Domino.
 • Definiowanie monitorowania serwera Lotus Domino.
 • Monitorowanie wydajności serwera Lotus Domino.
 • Monitorowanie serwera Lotus Domino za pomocą DDM (Domino Domain Monitoring).
 • Stosowanie procesu CA (Certificate Authority) w celu migracji certyfikatorów oraz zarejestrowanych (rejestracji) użytkowników.
 • Rozwiązywanie problemów z serwerem Lotus Domino.
 • Rozwiązywanie problemów z procesem replikacji.
 • Odzyskiwanie serwera Lotus Domino.
 • Rozwiązywanie przykładowych problemów użytkownika.


Program szkolenia

Lekcja 1: Zarządzanie użytkownikami:

 • Dodawanie (rejestracja) użytkowników.
 • Zmiana nazwy użytkownika.
 • Przenoszenie skrzynki pocztowej użytkownika na inny serwer Domino.
 • Zmiana daty wygaśnięcia certyfikatu dla pliku ID użytkownika (user.id).
 • Wykorzystywanie sejfu ID (IBM ID Vault) do bezpiecznego przechowywania plików ID użytkownika.
 • Usuwanie użytkowników z systemu.
 • Zmiana, przenoszenie użytkownika w hierarchii firmy (zmiana nazwy).

Lekcja 2: Zarządzanie grupami

 • Tworzenie grup.
 • Zmiana nazwy grupy.
 • Usuwanie grupy.
 • Zarządzanie członkami grup.

Lekcja 3: Zarządzanie stacjami roboczymi, klientami:

 • Definiowanie (instalacja, konfiguracja) klientów Lotus Notes oraz innych.
 • Aktualizacja stacji roboczych Lotus Notes.
 • Zarządzanie użytkownikami „wędrującymi” (Roaming Users).

Lekcja 4: Zarządzanie serwerami Lotus Domino:

 • Okno konsoli serwera Lotus Domino.
 • Definiowanie procesu kopi bezpieczeństwa serwera Lotus Domino (backup process).
 • Stosowanie rejestru transakcji (Transaction Logging).
 • Zarządzanie wolną przestrzenią na twardym dysku serwera Lotus Domino.
 • Włączanie rejestrowania zdarzeń związanych z widokami baz danych (View Logging).
 • Rejestrowanie i analiza aktywności użytkowników (Activity Trends).
 • Automatyzacja zadań na serwerze Lotus Domino.
 • Przegląd serwera Lotus Domino za pomocą aplikacji DCT (Domino Configuration Tuner).

Lekcja 5: Aktualizacja serwera Lotus Domino:

 • Wyszukiwanie instancji serwera (nazwy serwera) Domino w domenie.
 • Wyłączanie serwera Lotus Domino z systemu (Out of Service).
 • Aktualizacja pliku server.id.
 • Autentykacja z innymi organizacjami (wzajemna certyfikacja).
 • Definiowanie wewnętrzny i zewnętrznego dostępu do serwera Lotus Domino.

Lekcja 6: Definiowanie monitorowania serwera Lotus Domino:

 • Narzędzia wspomagające monitorowanie serwerów Lotus Domino.
 • Tworzenie zdarzeń do monitorowania (Event Generators).
 • Wykorzystywanie sposobów informowania o zdarzeniach (Event Handlers).
 • Automatyzacja zadań na serwerze za pomocą agentów.

Lekcja 7: Monitorowanie wydajności serwera Lotus Domino:

 • Przeglądanie danych statystycznych.
 • Monitorowanie statystyk i zadań na serwerze Lotus Domino.
 • Monitorowanie serwera Domino za pomocą Domino Web Administrator (przez przeglądarkę WWW).
 • Monitorowanie serwera Lotus Domino za pomocą konsoli (Lotus Domino Console).

Lekcja 8: Monitorowanie serwerów za pomocą DDM (Domino Domain Monitoring):

 • Konfigurowanie DDM (Domino Domain Monitoring).
 • Przeglądanie raportów i alarmów za pomocą filtrów (Event Filters).
 • Definiowanie hierarchii zbierania danych z serwerów Lotus Domino (Collection Hierarchies).
 • Podejmowanie odpowiednich czynności związanych ze zdarzeniem (Corrective Action).

Lekcja 9: Proces CA (Certification Authority) oraz korzystanie z procesu:

 • Migracja certyfikatorów do procesu CA (Certification Authority).
 • Rejestracja użytkowników z wykorzystaniem procesu CA.

Lekcja 10: Rozwiązywanie problemów z serwerami Lotus Domino:

 • Rozwiązywanie problemów z konsolą serwera Lotus Domino.
 • Rozwiązywanie problemów z dostępem do serwera.
 • Rozwiązywanie problemów związanych z procesem administracyjnym.
 • Rozwiązywanie problemów z połączeniami pomiędzy serwerami Lotus Domino.
 • Rozwiązywanie problemów a managerem agentów (Agent Manager).
 • Rozwiązywanie problemów z DAOS (Domino Attachments and Object Services).

Lekcja 11: Rozwiązywanie problemów z procesem replikacji:

 • Rozwiązywanie problemów z procesem replikacji.
 • Rozwiązywanie problemów z konfliktami replikacji (Replication Conflicts).
 • Koordynacja harmonogramów replikacji baz danych względem czyszczenia dokumentów (Purge Interval, Replication Schedule).
 • Rozwiązywanie problemów związanych z dostępem serwerów Lotus Domino do baz danych i aplikacji (Access Control List).

Lekcja 12: Odzyskiwanie serwera Lotus Domino:

 • Odzyskiwanie serwera Lotus Domino po awarii (Recovering from a Server Crash).
 • Włączanie funcji związanych z awarią serwera Lotus Domino (Fault Recovery, Automatic Diagnostic Collection).

Lekcja 13: Rozwiązywanie problemów użytkownika:

 • Rozwiązywanie problemów z obszarem roboczym (Workspace) i aplikacjami (Application).
 • Wdrażanie przekierowania baz danych (Database Redirection).
 • Rozwiązywanie problemów z połączeniem do serwerów Lotus Domino.
 • Rozwiązywanie problemów z dostarczeniem wiadomości pocztowych (Responding to Mail Delivery Problems).


Materiały szkoleniowe

Słuchacze otrzymują materiały szkoleniowe w języku polskim, do których jest dołączona płyta DVD z filmami demonstracyjnymi oraz dodatkowymi materiałami.