Kod szkolenia, przeznaczenie i czas trwania

Podstawy administracji IBM Domino - kurs, szkolenie

LDADM01: D8750_D8L75: Administration Operating Fundamentals. W przygotowanym środowisku platformy IBM Lotus Notes Domino uczestnicy kursu poznają możliwości i podstawowe funkcje platformy. Podczas kursu, uczestnicy oglądają platformę, zapoznają się z działaniem stacji roboczych oraz zapoznają się z podstawowymi zadaniami administratora systemu.


Administracja IBM Domino 9, Administering IBM Domino 9

Przeznaczenie: dla początkujących administratorów systemu.

Czas trwania: 1 dzień.


Cel szkolenia

Po ukończeniu szkolenia uczestnik powinien:

 • Znać podstawy funkcjonowania platformy IBM Lotus Notes Domino.
 • Umieć poruszać się po Domino Administrator.
 • Znać najwazniejsze zadania adminiastratorów systemu.


Program szkolenia
 • Wprowadzenie do pracy grupowej.
 • Architektura platformy IBM Lotus Notes Domino oraz kluczowe elementy środowiska.
 • Kluczowe elementy platformy, możliwości serwera Domino.
 • Podstawowe zadania administracyjne.
 • Mechanizmy bezpieczeństwa IBM Lotus Notes Domino.
 • Elementy składowe poczty elektronicznej IBM Lotus Notes Domino.
 • Proces replikacji w systemie IBM Lotus Notes Domino.
 • Dodatkowe funkcje serwerów Domino.


Materiały szkoleniowe

Słuchacze otrzymują materiały szkoleniowe w języku polskim, do których jest dołączona płyta CD/DVD z filmami demonstracyjnymi.