Kod szkolenia, przeznaczenie i czas trwania

Tworzenie infrastruktury serwerów IBM Domino - kurs, szkolenie

LDADM02: Building Domino Infrastructure. Uczestnicy kursu instalują i konfigurują sieć serwerów Lotus Domino. Zdobywają doświadczenie we wdrażaniu struktury serwerów Lotus Domino oraz instalowaniu i konfigurowaniu stacji roboczych IBM Notes. Słuchacze poznają podstawowe usługi serwera IBM Domino, konfigurują replikację pomiędzy serwerami, konfigurują przesyłanie poczty.


Administracja IBM Domino 9, Administering IBM Domino 9

Przeznaczenie: dla początkujących administratorów systemu.

Czas trwania: 2 dni.


Cel szkolenia

Po ukończeniu szkolenia uczestnik powinien, między innymi:

 • Umieć zainstalować pierwszy (i dodatkowe) serwery IBM Domino.
 • Umieć skonfigurować zainstalowane serwery IBM Lotus Domino.
 • Umieć wdrożyć prostą strukturę serwerów, utworzyć dokumenty połączeniowe między serwerami.
 • Umieć zarejestrować użytkowników, zainstalować stacje robocze IBM Notes.


Program szkolenia

Oczekiwane umiejętności słuchaczy

 • Ukończenie kursu D8750 (D8L75): Administration Operating Fundamentals lub równorzędne umiejętności.
 • Znajomość i doświadczenie w przesyłaniu danych (SMTP – Simple Mail Transfer Protocol)

Tematy zajęć


 • Plan wdrożenia systemu opartego na platformie IBM Lotus Notes Domino.
 • Omówienie nowych funkcji w Domino 8.5 (np. DAOS)
 • Instalacja i konfiguracja pierwszego serwera Domino oraz klienta Lotus Domino Administrator.
 • Rejestrowanie jednostek w hierarchii organizacji. Definiowanie nazewnictwa hierarchicznego.
 • Rejestracja nowych serwerów Domino, rejestracja użytkowników, tworzenie grup.
 • Instalacja i konfiguracja dodatkowego w organizacji serwera Domino.
 • Zarządzanie użytkownikami (Policy Based Management):
 • Definiowanie ustawień środowiska administracyjnego.
 • Synchronizacja aplikacji Domino pomiędzy serwerami (proces replikacji).
 • Konfiguracja przesyłu poczty w Intranecie (Intranet Mail Routing).
 • Konfiguracja przesyłu poczty do Internetu (Internet Mail Routing).
 • Kontrola przesyłania poczty elektronicznej.
 • Monitorowanie przepływu poczty elektronicznej oraz rozwiązywanie problemów z pocztą elektroniczną.
 • Tematy dodatkowe (np. Multidatabase Searching).


Materiały szkoleniowe

Słuchacze otrzymują materiały szkoleniowe w języku polskim, do których jest dołączona płyta CD/DVD z filmami demonstracyjnymi.